Foarte mulți oameni cred în farmece și blesteme, mai ales atunci când sunt convinși că s-au abătut asupra lor. Aceste obiceiuri fascinează, dar totodată inspiră teamă. Fie că este vorba de vrăji, farmece sau blesteme, acestea reprezintă activități oculte înrădăcinate adânc în conștiința populară.

În timp ce unii se amuză pe această temă, credința altora în aceste practici este de nezdruncinat. Astfel, pentru a te dezlega de ele, trebuie sa rostești în fiecare zi cea mai puternica rugăciune de desfacere și de eliminare a răului ce s-a abătut asupra vieții tale.

Rugăciune pentru farmece și blesteme

„Stăpâne Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Creatorule și Chivernisitorule a toate, Sfânt și slăvit ești; Împăratul împăraților și Domnul domnilor, slavă Ție! Tu, Cel ce locuiești în lumina cea nepătrunsă și neapropiată, pentru rugăciunea mea, a smeritului și nevrednicului robului Tău, depărtează demonii și stinge viclenia lor de la robii Tăi;

Revarsă ploaie la bună vreme peste tot pământul și fă-l să-și dea roadele lui; copacii și viile să-și dea deplin rodul lor; femeile să fie dezlegate și eliberate de nerodirea pântecelui; acestea și toată lumea mai întâi fiind dezlegate, dezleagă și toată zidirea de toate legăturile diavolești.

Și dezleagă pe robul Tău (numele), împreună cu toate ale casei lui, de toate legăturile satanei, ale magiei, ale farmecelor și ale puterilor potrivnice. Împiedică Tu, Doamne Dumnezeul părinților noștri, toată lucrarea satanei, Tu, Cel ce dai dezlegare de magie, de farmece, de vrăji și de toate lucrările satanicești și de toate legăturile lui, și distruge toată lucrarea vicleană prin pomenirea Prea Sfântului Tău nume, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh! Amin!”

Cuvintele pe care să le rostești duminica pentru a avea rezultate în scurt timp

„Așa, Doamne, auzi-mă pe mine păcătosul slujitorul Tău și pe robul Tău, cu toți ai casei lui, și dezleagă-i de demonul de amiază, de toată boala și de tot blestemul, de toată mânia, nenorocirea, clevetirea, invidia, farmecele, nemilostivirea, lenea, lăcomia, neputința, prostia, neînțelepciunea, mândria, cruzimea, nedreptatea, trufia, și de toate rătăcirile și greșelile, știute și neștiute, pentru Sfânt numele Tău, că binecuvântat ești în veci. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Amin!”