Cele mai mari păcate ale omenirii civilizate: „Cele opt păcate capitale ale lumii civilizate” este o carte scrisă de Konrad Lorenz. A apărută undeva la jumătatea secolului trecut. Cu toate acestea foarte actuală. Sunt puse în doze mici și foarte puternice realități psihologice și evenimente care au marcat profund evoluția istorică a omului. Așadar păcatele lumii pot fi un concept pentru o filosofie a istoriei.

O perspectivă foarte incomodă. Unul dintre păcatele civilizației moderne este: Suprapopularea

Cea mai mare greșeală este faptul că suntem prea mulți. De unde degenerează un comportament violent, spune Konrad Lorenz. Orașele mari sunt suprapopulate, oamenii sunt hiper individualiști, astfel ne îndepărtăm foarte mult unul de altul. 

„Dragostea faţă de aproapele nostru e într-atât de diluată de mulţimea celor ce ne sunt apropiaţi, încât urmele ei abia dacă se mai zăresc.”
„Not to get emotionally involved”
Din păcate atenția noastră nu se poate axa pe mulți oameni. Motiv pentru care nu avem cum să legăm relații strânse cu foarte multe persoane. Când suntem înconjurați de multe tentații trebuie să fim selectivi. Dacă avem 10 prăjituri în față, alegem una din ele.
„Cei care mai sunt în stare să nutrească sentimente adevărate şi calde pentru semeni trebuie să se concentreze asupra unui număr redus de prieteni (…). Nu suntem structural capabili să-i iubim pe toţi oamenii.”

Păcatele lumii moderne

Identifică păcate care sunt înfăptuite de om împotriva proprie sale existențe, omul se condiționează și-și creează propriile flageluri:
  • Suprapopularea;
  • Pustiirea spaţiului vital;
  • Întrecerea cu sine însuşi;
  • Moartea termică a simţurilor;
  • Decăderea genetică;
  • Sfărâmarea tradiţiei;
  • Receptivitatea la îndoctrinare;
  • Armele nucleare.
Cea mai importantă greșeală făcută de civilizația modernă este cea legată de dezumanizare. Cursa înarmării, industria morții care se mărește de la an la an. Îndepărtarea omului de om conduce la lipsa empatiei. Cum spune Hannah Arendt, omului îi este ușor să apese pe un buton și să extermine un oraș întreg. Mai greu ar fi să omoare rând pe rând 4 oameni prin interacțiune directă.O altă descoperire importantă, făcută probabil fenomenului de schimbare a raportului elită-mase. Lorenz teoretizează ceva ce numim astăzi „manipulare”. Poate să nu pară foarte mare această „descoperire”, având în vedere fabuloasele eseuri ale lui José Ortega y Gasset („Revolta maselor”).

Îndoctrinarea:

Cu toate acestea punctează foarte bine tendința aceasta de îndoctrinare a omului. Comportamentul omului în grupuri diferă de cel individual. În grupuri se naște nevoia de integrare. Tendința aceasta pare destul flexibilă. Oamenii sunt foarte susceptibile, pe facebook toată lumea face glume legate de noua dificultate.
Pe de altă parte revoluțiile și mișcările făcute în masă. În 1989 a fost nevoie de o mulțime care să schimbe lucrurile. 
Trebuie să-i acordăm meritul de-a fi prevăzut multe metehne ale „tehnicii” de astăzi. Manipularea maselor la distanță:
„înmulţirea numărului de oameni strânşi într-un singur grup cultural duce, laolaltă cu perfecţionarea mijloacelor tehnice, la influenţarea opiniei publice în sensul unei uniformizări a mentalităţilor pe care istoria omenirii nu a mai cunoscut-o vreodată. La aceasta se adaugă faptul că efectul sugestiv al unei doctrine ce se bucură de succes creşte o dată cu numărul aderenţilor, urmând poate chiar o proporţie geometrică. Se întâmplă deja în unele locuri ca un individ care se sustrage în mod conştient influenţei mediilor de informare în masă, cum ar fi de pildă televiziunea, să fie considerat un caz patologic.”