Abaddon este un personaj mitic controversat. Numele acestei personalități mistice vine din ebraicul „abaddon”, care se traduce prin „distrugere„. În greacă va deveni Apollyon. Termenul apare în Vechiul Testament și cu sensul de „Înger al Iadului”. De la el se formează și termenul de „abis”, care, pentru greci și romani, numește lumea din adâncuri. De asemenea, poate să facă referire și la lumea înaltului fără de sfârșit.

Reclamă

Termenul de abis va apărea în Psalmul 103 și cu sensul de acoperământ. Se spune că abisul acoperea Pământul, iar Dumnezeu este îmbrăcat cu lumină. Abaddon apare ca o ființă a iadului, care chinuie nefericiții timp de 5 luni. Este îngerul distrugerii, prin el se descrie iadul în versiunea ebraică („tărâmul celor morți”, Sheol). Îngerul distrugerii este stăpânul lăcustelor cu reședința în abis.

În Cartea Revelației, Abaddon, este descris ca având corp de cal, capt de bărbat dar și o coadă de scorpion. Acesta este prezentat și ca înger al Domnului. Stăpânește peste lăcuste, pedepsește pe cei care nu se supun Domnului.

Cine este Abddon?

„Lăcustele semănau cu niște cai pregătiți de luptă, iar pe capete aveau ceva ca niște coroane de aur. Fața lor era ca fața de om, iar părul lor era ca părul de femeie. Dinții lor erau ca dinții de leu și aveau platoșe ca platoșele de fier. Zgomotul aripilor lor era ca zgomotul unor care trase de cai ce se avântă în luptă. De asemenea, aveau cozi cu ace ca scorpionii și în cozi le stătea puterea* de a-i vătăma pe oameni cinci luni. Peste ele aveau un rege, pe îngerul abisului. Numele lui în ebraică este Abaddon*, iar în greacă, Apolion*.” Apocalipsa după Ioan, 7-11

Natura acestui înger este puternic dezbătută. o ființă a infernului, imagine a apocalipsei, un legiuitor al lui Dumnezeu. Un preot protestant susține că ar trebui să fie un înger al lui Dumnezeu. Potrivit scrierilor biblice, Abaddon, ar înfăptui voia Domnului. Un protestant, Matthew Henry (1708), susținea că este de fapt reprezentarea Anticristului. Pe cînd alți cercetători și interpreți ai Bibliei credeau că este chiar reprezentarea diavolului.