Veștile din partea Comisiei Europene, nu sunt deloc  bune pentru România. Potrivit noilor date, țara noastră, nu mai îndeplinește nici un criteriu care i-ar fi permis să adopte moneda euro.

Romania nu mai îndeplinește criteriile pentru aderarea la zona euro

Pentru a putea adera la zona euro, o țară are de îndeplinit 5 criterii care sunt cerute de Comisia Europeană. Un nou raport publicat de CE,  arată că România nu mai îndeplinește nici un criteriu

Comisia Europeană a publicat miercuri, raportul de Convergenţă în care se arată care este situația celor   şapte țări membre, din afara zonei euro care vor să adere la zona euro și care  și-au asumat că vor respecta toate prevederile din punct de vedere juridic pentru a putea adopta moneda euro.

Statele care și-au asumat răspunderea sunt: Bulgaria, Cehia, Croaţia, Ungaria, Polonia, România şi Suedia.

Cele cinci criterii economice de convergență

Pentru ca un stat să poată adera la moneda euro acesta trebuie să îndeplinească patru criterii economice de convergenţă:

1. Stabilitatea preţurilor,  acest criteriu impune ca rata inflaţiei  să nu fie mai mare de 1,5 puncte procentuale peste rata primelor  3 țări membre care au cele mai bune rezultate.

2. Finanţe publice solide şi sustenabile, acest criteriu impune ca  deficitul bugetar să nu fie mai mare de 3 % din PIB. În timp ce, datoria publică nu are voie să depășească 60 % din PIB.

3. Stabilitatea cursului de schimb. Țara  trebuie să ia parte la mecanismul cursului de schimb (ERM II) , pe durata a minimum 2 ani timp în care nu trebuie să înregistreze devieri semnificative de la cursul central ERM II.

4. Ratele dobânzii pe termen lung,  acest criteriu stabilește ca rata nu trebuie să depășească 2 puncte procentuale peste rata celor 3 state membre care au cele mai bune rezultate privind stabilitatea preţurilor.

5.  Adaptarea legislaţiei naţionale la cea europeană. Statele care doresc să adereze la zona euro, trebuie să se asigură că  adoptă prevederile legislative europene. Iar în legislaţia şi normele lor naţionale este prevăzută independenţa băncilor  centrale naţionale  din țara. De asemenea, statele au de respectat dispoziţiile tratatelor. Mai mult decât atât trebuie să se asigure că sunt compatibile cu statutul Băncii Centrale Europene (BCE) şi cu cel al Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC).

Sursa: Adevărul.ro