Reclamă
Reclamă

Ministerul Finanțelor propune, printr-un proiect de act normativ, modificări și completări privind gestionarea și implementarea sistemului național de facturare electronică RO e-Factura, aparatele de marcat electronice fiscale și excluderea accizelor din procedura de restructurare a obligațiilor bugetare. O schimbare majoră este introducerea facturării electronice obligatorii pentru relațiile între companii și consumatori finali (B2C) începând cu 1 ianuarie 2025.

„Ministerul Finanțelor continuă măsurile împotriva evaziunii fiscale și introduce obligatoriu, de la 1 ianuarie 2025, facturarea electronică pentru relația între companii și consumatorii finali (B2C). Ministerul Finanțelor propune, printr-un proiect de act normativ, modificări și completări: în domeniul gestionării și implementării sistemului național privind factura electronică RO e-Factura; al aparatelor de marcat electronice fiscale; excluderea accizelor din procedura de restructurare a obligațiilor bugetare”, se arată într-un comunicat al instituției, conform News.ro.

Utilizarea sistemului RO e-Factura pentru tranzacțiile B2C va fi opțională în perioada 1 iulie 2024 – 31 decembrie 2024 și obligatorie de la 1 ianuarie 2025. Astfel, toate persoanele impozabile care emit facturi către consumatori vor trebui să le raporteze în sistemul RO e-Factura. Ministrul Marcel Boloș a menționat: „La nivelul UE este în discuție introducerea facturării electronice obligatorii, bazat pe standardul european, atât în relația B2B, cât și în relația B2C, astfel că această măsură creează premisele pentru implementare. În contextul digitalizării ANAF, informațiile cuprinse în aceste facturi sunt necesare pentru reflectarea cât mai exactă în decontul precompletat RO e-TVA a operațiunilor economice realizate de persoanele impozabile. Introducerea acestei măsuri nu generează nicio obligație pentru persoanele fizice, însă va asigura în viitor posibilitatea persoanelor fizice de a accesa toate informațiile raportate de furnizori. Pentru noi este un instrument vital în lupta cu evaziunea fiscală și implicit pentru capacitatea Guvernului de a finanța investițiile în serviciile publice esențiale”.

Reclamă

Persoanele impozabile care emit facturi pentru operațiuni ce nu sunt supuse TVA-ului, misiunile diplomatice și oficiile consulare, Comisia Europeană sau alte organisme internaționale, și forțele armate ale statelor membre NATO vor fi exceptate de la această obligație, exceptând cazurile în care optează pentru utilizarea sistemului. Asociațiile, fundațiile și agricultorii persoane fizice care aplică regimul special pentru agricultori vor fi exceptați temporar de la utilizarea sistemului RO e-Factura până la 30 iunie 2025.

În cazul în care beneficiarii nu primesc facturile prin sistemul național RO e-Factura în termenul prevăzut, aceștia vor putea notifica organele fiscale competente. Organele de executare silită, inclusiv executorii judecătorești și Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, vor avea obligația de a transmite facturile prin sistemul național RO e-Factura.

În plus, se reglementează înscrierea pe bonul fiscal a codului de identificare fiscală și tipărirea bonului fiscal cu data, ora emiterii, numărul de identificare al bonului și seria fiscală a aparatului de marcat sub formă de cod QR. În cazul în care tipărirea acestor informații sub formă de cod QR nu este posibilă, utilizatorii au obligația de a se conforma noilor prevederi în termen de maximum doi ani de la intrarea în vigoare.

Accizele sunt excluse din procedura de restructurare a obligațiilor bugetare. Ordonanța Guvernului nr.6/2019 este modificată pentru a exclude accizele din această procedură, măsură care vine în sprijinul contribuabililor de bună credință.

Reclamă
Share.
© 2024 Editura Substantial SRL – substantial.ro