În cadrul şedinţei din data de 12.02.2020, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, printre care:

A) Reglementare

 • Norma pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României).
 • Norma pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României).
 • Norma pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 11/2015 privind capitalul social al administratorului fondului de pensii administrat privat şi pentru completarea art. 33 din Norma nr. 8/2010 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii private, preluarea administrării fondurilor de pensii facultative şi organizarea activelor şi pasivelor la nivelul administratorilor de fonduri de pensii private (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

B) Supraveghere
Rezultatele controlului periodic realizat la Societatea Euroins România Asigurare Reasigurare S.A.

Consiliul ASF a decis sancţionarea societăţii Euroins cu amendă în cuantum de 500.000 de lei. În urma controlului efectuat, au fost constatate o serie de încălcări ale Legii 132/2017 în ceea ce priveşte procedurile de soluţionare a dosarelor de daună RCA. Au fost constatate, de asemenea, deficienţe cu privire la mecanismele de control intern constituite la nivelul societăţii, precum şi nereguli referitoare la modul de constituire a rezervelor tehnice şi a calităţii datelor. Consiliul ASF a impus o serie de măsuri de natură operaţională menite să conducă la remedierea, într-un termen de maximum şase luni, a aspectelor constatate.

Rezultatele controlului periodic realizat la Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale S.A. (PAID).

C) Autorizare

 • Modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al operatorului de piaţă Bursa de Valori Bucureşti S.A. conform Hotărârii AGOA din data de 20.11.2019.
 • Numirea domnilor Ştefan Nicolae Mihai Ungureanu şi Franz Wanovits, pentru un nou mandat, în calitate de membri ai Consiliului de Administraţie al SSIF Blue Rock Financial Services S.A..
 • Prelungirea perioadei de auditare a societăţii BCR Asigurări de Viaţă Vienna Insurance Group S.A. de către auditorul KPMG Audit S.R.L.
 • Modificările aduse Actului constitutiv al societăţii Activ Asigurări – Broker de Asigurare şi Reasigurare S.R.L.
 • Modificarea autorizaţiei de funcţionare a societăţii S.A.I. Safi Invest S.A. ca urmare a majorării capitalului social.
 • Actualizarea obiectului de activitate al societăţii de servicii de investiţii financiare Interfinbrok Corporation S.A. în conformitate cu prevederile Legii nr. 126/2018.
 • Aprobarea prospectului UE pentru creştere în vederea majorării capitalului social al societăţii Simbeton S.A Oradea.
 • Retragerea de la tranzacţionare şi radierea din evidenţa A.S.F. a acţiunilor emise de societatea Camexip S.A. Băicoi.
 • Aprobarea proiectului de achiziţie a acţiunilor Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A. de către BT Asset Management S.A.I. S.A. şi BT Investments S.R.L. şi avizarea deţinerii mai mari de 5% din capitalul social al Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A. pe care BT Asset Management S.A.I. S.A. o va avea la finalizarea achiziţiei.
 • Modificarea Declaraţiei privind politica de investiţii pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Vital administrat de Aegon – Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.