Fiecare familie trece prin momente de cumpănă în care parcă nimic nu ar mI putea redresa lucrurile. Singurul liant în astfel de cazuri rămâne rugăciunea care poate schimba vrajba din casă în pace și înțelegere. Una dintre rugăciunile cele mai puternice pentru astfel de situații se rostește la miezul nopții.

Cu evlavie, rugăciunea trebuie însoțită de metanii. Acesta reprezintă jertfa noastră în fața lui Dumnezeu. Prin aplecarea genunchilor și atingerea pământului cu fruntea, credincioșii recunosc puterea lui Dumnezeu ca fiind mângâietoare. În orice moment al vieții, atât în clipele în care avem o bucurie, sau dimpotrivă când suntem împresurați de griji, metaniile și rugăciunile ne pot lumina gândurile.

Rugăciunea pentru pace în familie

Rugăciunea pentru pace, armonie și liniște în familie este închinată Sfântului Apostol Simon Zilotul. Acesta a fost de fapt mirele de la nunta din Cana Galileii. Conform Sfintei Scripturi, la nunta din Cana Galuleii, Mântuitorul a săvârșit prima minune. De atunci, Simon Zilotul este considerat ocrotitorul cuplurilor, al familiilor și al bunăstării acestora. Rugăciunea poate fi citită cu credință și de cei care vor să își găsească un partener pentru căsătorie.

Sfinte, slăvite şi întrutotlăudate Apostole al lui Hristos Simone.Acela ce te-ai învrednicit a-L primi în casa Ta din Cana Galileii pe Domnul nostru Iisus Hristos şi pe Preacurata Lui Maică. Stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoarea, şi a fi însuţi văzător al preaslăvitei minuni a Domnului! Cu credinţă şi cu dragoste ne rugăm ţie: cere de la Hristos Domnul să prefacă sufletele noastre iubitoare de păcat în vase vrednice ale harului.

Păzește-ne şi ocroteşte-ne cu rugăciunile tale de ispitele diavoleşti şi de căderile în păcat. Mijlocește ca să primim de Sus ajutor în vremea trândăvirii. Să nu ne poticnim de piatra smintelii, ci să umblăm fără abatere pe calea ceamântuitoare a poruncilor lui Hristos. Până ce vom ajunge la fericitele locaşuri ale Raiului, unde tu acum sălăşluieşti şi te veseleşti. Aşa, Apostole al Mântuitorului, nu ne ruşina pe noi, cei ce nădăjduim cu tărie la tine. Fii nouă ajutător şi acoperitor toată viaţa noastră, şi ne ajută a săvârşi viaţa aceasta vremelnică întru bună credinţă.

Cu plăcere de Dumnezeu, a dobândi sfârşit creştinesc și paşnic, a ne învrednici de răspuns bun la Înfricoşătoarea Judecată a lui Hristos. Scăpând de vămile văzduhului şi de tirania cumplitului stăpânitor al acestei lumi, să moştenim Cereasca Împărăţie şi să preaslăvim numele cel de mare cuviinţă al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunile rostite la miezul nopții au trecere mai mare spre Dumnezeu?

În majoritatea mănăstirilor ortodoxe, la miezul nopții, monahii se găsesc la rugăciune în sfintele biserici. În timpul acestora, sunt pomeniți toți credincioșii care au direcționat pomelnice și acatiste spre lăcașul de cult respectiv. De altfel, multe dintre rugăciuni pot fi rostite de credincioși acasă, în fața candelei în miez de noapte. Este bine de precizat că Dumnezeu ascultă oricând rugăciunile noastre. Cu siguranță cele de la miezul nopții au însă o putere aparte.