Reclamă
Reclamă

Mâine încep probele scrise din prima sesiune a Bacalaureatului, care vor dura până pe 5 iulie și vor fi organizate în 477 de centre, a anunţat duminică Ministerul Educaţiei. 134.000 de candidaţi sunt aşteptaţi să susţină examenul în această sesiune.

„Probele scrise din prima sesiune (iunie – iulie) a examenului naţional de bacalaureat 2024 se vor desfăşura în perioada 1 – 5 iulie în 477 de centre”, au anunţat reprezentanţii Ministerului Educaţiei într-un comunicat de presă.

Pe 1 iulie are loc proba la limba şi literatura română. Pe 2 iulie se desfășoară proba obligatorie a profilului (discipline, în funcţie de profil: matematică şi istorie). Pe 4 iulie este proba la alegere a profilului şi specializării, iar pe 5 iulie este programată proba de limba şi literatura maternă. Ultima probă este destinată elevilor de la toate filierele, profilurile şi specializările care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale.

Reclamă

„Potrivit datelor transmise de comisiile judeţene/comisia ISMB de organizare a examenului, peste 134.000 de candidaţi (peste 119.000 din promoţia curentă şi peste 15.000 din seriile anterioare) sunt aşteptaţi să susţină examenul în această sesiune (toate probele sau, în funcţie de rezultatele obţinute în sesiunile anterioare şi recunoscute ca atare, doar probele nepromovate)”, se mai arată în comunicat.

Probele încep la ora 9:00, accesul elevilor în săli fiind permis în baza unui act de identitate valid până la ora 8:30.

„Pentru redactarea unei lucrări scrise/rezolvarea subiectelor sunt prevăzute trei ore, calculate din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen. Beneficiază de prelungire (cu cel mult două ore) candidaţii cărora li s-a aprobat solicitarea în acest sens de către comisiile judeţene, conform Procedurii de asigurare a condiţiilor privind egalizarea şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere, deficienţe de auz şi tulburări de neurodezvoltare”, au mai explicat reprezentanţii Ministerului Educaţiei.

Pentru rezolvarea subiectelor, candidaţii vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor vor utiliza numai creion negru. La probele de matematică şi geografie, candidaţii pot apela doar la instrumente de desen. Hârtia folosită este doar cea distribuită în sălile de examen.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte (ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete etc.), precum şi a oricărui mijloc electronic de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.). De asemenea, elevii vor fi informaţi că nu este permis accesul în săli cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc. Elevilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Candidaţii surprinşi în aceste situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu. Aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.

Pe durata desfăşurării probelor, toate sălile de examen sunt supravegheate audio-video.

Afişarea primelor rezultate (în centrele de examen şi online) este programată în data de 8 iulie (până la ora 12:00). Contestaţiile pot fi depuse în aceeaşi zi, în intervalul 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. Candidaţii care contestă rezultatul iniţial al evaluării trebuie să completeze, să semneze şi să transmită şi o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere.

Afişarea rezultatelor finale este programată în data de 12 iulie (în centrele de examen şi online).

În zilele de desfăşurare a probelor scrise, Ministerul Educaţiei pune la dispoziţia celor interesaţi, între orele 8:00 – 16:00, linia TELVERDE 0800801100 pentru sesizarea eventualelor disfuncţionalităţi privind organizarea/desfăşurarea examenului. Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie va publica subiectele şi baremul de corectare pentru fiecare probă scrisă, zilnic, la ora 15:00, pe site-ul subiecte.edu.ro.

Reclamă
Share.
© 2024 Editura Substantial SRL – substantial.ro