Reclamă
Reclamă

Candidații care au susținut toate probele examenului de Bacalaureat și au obținut cel puțin nota 5 la fiecare dintre probele scrise și o medie de cel puțin 6 se consideră promovați, conform metodologiei de susținere a bacalaureatului pentru 2024. Documentul clarifică și situația candidaților care obțin media generală 5,99, specificând că aceasta se rotunjește la 6,00.

După încheierea și notarea tuturor lucrărilor scrise, rezultatele finale sunt comunicate pentru toți candidații. Cei care au obținut cel puțin nota 5 la toate probele scrise de examen vor avea media generală calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obținute la respectivele probe. Nu se calculează media generală de bacalaureat pentru candidații care nu au promovat una sau mai multe probe, nu s-au prezentat la toate probele sau au fost eliminați de la o probă.

Conform metodologiei, examenul de bacalaureat se consideră promovat de către absolvenții de liceu care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: au susținut probele de evaluare a competențelor, au susținut toate probele scrise și au obținut cel puțin nota 5 la fiecare dintre acestea, precum și o medie generală de cel puțin 6 la probele scrise. În plus, candidatul care refuză să răspundă sau să rezolve subiectele la orice probă de competențe lingvistice și digitale se consideră că nu a susținut proba respectivă.

Reclamă

Pentru candidații care obțin media generală 5,99, aceasta se rotunjește la 6,00, ceea ce îi declară reușiți. Totuși, candidații care s-au prezentat la toate probele de examen, dar nu îndeplinesc simultan condițiile menționate, precum și cei care s-au prezentat la unele, dar nu la toate probele de examen, sunt declarați „respinși”.

De asemenea, candidații eliminați de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu mai pot participa la probele următoare și sunt declarați „eliminați din examen”. Aceștia nu au dreptul de a folosi notele obținute anterior eliminării sau la probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale în sesiunile următoare, astfel fiind considerați că nu au promovat examenul de bacalaureat.

Reclamă
Share.
© 2024 Editura Substantial SRL – substantial.ro