Guvernul a creat o nouă prevedere privind pensiile stipulată în Legea nr. 1/ 2020, care ar putea crește veniturile salariaților de acum pentru perioada pensionării.

Reclamă

Această prevedere este legată de un fond de pensii ocupaționale, care ar duce la suplimentarea veniturilor după încetarea perioadei de activitate în câmpul muncii.

Reclamă

Adrian Bența, specialist fiscal, a făcut o analiză a prevederii legislative pe contul personal de Facebook în care precizează faptul că este nevoie de facilități fiscale ca acestă prevedere să fie atractivă pentru salariați.

”Prin această lege se creează cadrul normativ pentru înființarea unor fonduri de pensii ocupaționale, ca măsură alternativă pentru creșterea veniturilor salariaților actuali când vor fi la pensie. Demers bun în ansamblul său”, scrie specialistul fiscal.

”Angajatorul în numele salariatului sau salariatul pot să plătească în timpul anilor de serviciu o sumă de bani la fondul de pensii ocupaționale, iar la împlinirea vârstei de pensionare salariatul obține o pensie ocupațională pe lângă cea din sistemul public. Din păcate legiuitorul nu a făcut o corelație/derogare de la Codul fiscal astfel sumele plătite de angajator sunt asimilate veniturilor din salarii supuse tuturor contribuțiilor sociale obligatorii, impozitului pe venit și CAM. Acest fapt face neatractivă procedură”, arată Adrian Bența.

”Apreciez că posibili salariați ar spune dacă tot sunt aceleași taxe iar tu angajator ești  dispus să le plătești, vrem bani în momentul de față. În concluzie, demersul normativ este bun, dar la modul în care este transpusă astăzi legea nu este atractivă nici pentru angajator și nici pentru salariați când aceștia așteaptă salarii mari la zi. Însă trebuie urmărită în timp din prisma unor eventuale facilități fiscale ce pot fi aduse de legiuitor în perioada următoare!”, conchide specialistul fiscal.