Reclamă
Reclamă

Prima sesiune a examenului de Bacalaureat va continua miercuri cu evaluarea competențelor digitale, conform calendarului aprobat de Ministerul Educației.

Elevii aparținând minorităților naționale vor susține, miercuri și joi, proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă.

Examenul de Bacalaureat a început luni cu evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română.

Reclamă

Între 25 și 27 iunie, vor fi evaluate competențele lingvistice într-o limbă de circulație internațională.

Potrivit datelor furnizate de comisiile județene și comisia ISMB de organizare a examenului, peste 134.000 de candidați (119.000 din promoția curentă și 15.000 din seriile anterioare) sunt așteptați să susțină examenul în această sesiune. Candidații vor susține toate probele sau doar pe cele nepromovate în sesiunile anterioare și recunoscute oficial.

Evaluarea competențelor lingvistice pentru limba română, limba maternă și limba modernă, precum și a celor digitale, se realizează de către doi profesori examinatori – unul care a predat disciplina respectivă și unul de aceeași specialitate din cadrul unității de învățământ. În cazurile de incompatibilitate sau când această condiție nu poate fi îndeplinită, profesorii examinatori sunt selectați din alte școli.

Rezultatele obținute de fiecare candidat la probele de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, în limba maternă și într-o limbă de circulație internațională se exprimă prin stabilirea nivelului de competență corespunzător, conform grilelor naționale sau europene. Nu se acordă note sau calificative de tip admis / respins.

Rezultatele evaluării la proba de competențe digitale se exprimă prin stabilirea nivelului de competență în raport cu standardele europene recunoscute și în conformitate cu metodologia de examen.

„Probele sunt monitorizate audio-video. Nu este permis accesul candidaților în sălile de examen cu manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, și nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare. Încălcarea dispozițiilor privind introducerea de materiale interzise în sălile de examen duce la eliminarea candidatului, indiferent dacă respectivele materiale au fost sau nu utilizate”, precizează Ministerul Educației.

Un candidat care refuză să răspundă sau să rezolve subiectele propuse la oricare dintre probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale este considerat că nu a susținut proba.

Conform calendarului examenului național de Bacalaureat, probele scrise din sesiunea iunie – iulie 2024 încep luni, 1 iulie, cu Limba și literatura română. Proba obligatorie a profilului este programată pentru marți, 2 iulie, urmată de proba la alegere a profilului și specializării, joi, 4 iulie. Proba la Limba și literatura maternă se va desfășura vineri, 5 iulie.

Primele rezultate vor fi afișate în data de 8 iulie (până la ora 12:00), iar contestațiile se pot depune în intervalul orar 12:00 – 18:00 în aceeași zi. Rezultatele finale vor fi comunicate în data de 12 iulie.

Un candidat este declarat promovat la examenul național de Bacalaureat dacă îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții: a susținut probele de evaluare a competențelor, a susținut toate probele scrise și a obținut minimum 5 la fiecare dintre acestea, obținând, în final, cel puțin media 6 la probele scrise.

Reclamă
Share.

Mircea Becheanu, un jurnalist cu o carieră de peste două decenii, este renumit pentru reportajele sale incisive și analizele aprofundate ale evenimentelor politice și sociale. Dedicația sa pentru jurnalismul de calitate și integritatea profesională l-au transformat într-o voce respectată și influentă în media.

© 2024 Editura Substantial SRL – substantial.ro