Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA), prin Centrele Județene, aduce la cunoștința opiniei publice căefectuează plățileaferenteajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor,pentru cererile depuse în luna decembrie 2019, aferenteserviciilor prestate în luna noiembrie a anului 2019.

Suma totală autorizată la plată este 1.324.799 leiși se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,pentru un număr de 25 de solicitanţicare au accesat această formă de ajutorde stat în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor, cu modificările şi completările ulterioare.

Distribuie