Reclamă
Reclamă

Elevii care au susținut Evaluarea Națională și nu sunt mulțumiți de notele obținute pot depune contestație după afișarea rezultatelor. Conform Metodologiei de organizare a examenului în 2024, nota obținută după contestație este definitivă, indiferent de punctajul obținut, în plus sau în minus, față de nota primită inițial.

Calendarul contestațiilor este următorul:

  • 3 iulie – Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 14.00)
  • 3 iulie – Depunerea contestațiilor (ora 16.00 – ora 19.00)
  • 4 iulie – Depunerea contestațiilor (ora 8.00 – ora 12.00)
  • 4 iulie – 9 iulie – Soluționarea contestațiilor
  • 9 iulie – Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

În procesul de evaluare inițială a lucrărilor scrise și de rezolvare a contestațiilor, după validarea finalizării evaluării de către cei doi profesori evaluatori, dacă diferența dintre notele celor doi evaluatori este mai mică sau egală cu 1 punct, nota finală este calculată ca medie aritmetică a notelor acordate de evaluatori, având două zecimale, fără rotunjire. Aceasta este înregistrată în catalogul evaluării naționale.

Reclamă

În cazul în care diferența între notele acordate de cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, lucrarea va fi recorectată de alți doi profesori evaluatori. După eliminarea celor două note extreme, nota finală se calculează ca medie aritmetică a celor două note centrale, având două zecimale, fără rotunjire. Media rezultată reprezintă nota finală și este înregistrată în catalogul evaluării naționale.

Nota obținută în etapa de soluționare a contestațiilor este finală, indiferent de punctajul obținut, în plus sau în minus, față de nota acordată inițial. Aceasta nu mai poate fi modificată și devine nota obținută de candidat la proba respectivă.

În situația în care se constată o diferență de notare mai mare de 1 punct între nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații, lucrarea este reevaluată de alți doi profesori evaluatori. Reevaluarea se face respectând cu strictețe baremul de evaluare și notare și toate procedurile de evaluare.

Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale va transmite comisiilor județene/Comisiei municipiului București modele de formulare necesare procesului de contestare, inclusiv cererea-tip pentru depunerea contestației și declarația-tip. Candidații care depun contestații completează și semnează o declarație-tip în care se menționează că au luat cunoștință că nota acordată prin soluționarea contestației poate modifica, în plus sau în minus, nota inițială. În cazul candidatului minor, declarația este semnată și de părinți sau de reprezentanții legali.

Comisiile din unitățile de învățământ – centre de examen vor tipări lista rezultatelor finale după contestații ale candidaților anonimizate și o vor afișa, conform calendarului, cu semnătura președintelui și a secretarului comisiei, la avizierul unității de învățământ și pe website-ul acesteia.

Reclamă
Share.
© 2024 Editura Substantial SRL – substantial.ro