Reclamă
Reclamă

Elevii care deranjează orele vor putea fi duși în altă sală de clasă, sub supravegherea unui cadru didactic, care le poate da diverse activități, precum lectură suplimentară sau completarea de fișe de lucru. Aceasta este una dintre prevederile incluse în Statutul Elevului, pus în dezbatere publică de Ministerul Educației.

Potrivit documentului, folosirea telefoanelor mobile în timpul orelor va fi interzisă, iar în caz de nerespectare, acestea vor fi confiscate și restituite părinților în aceeași zi. Ministerul Educației a lansat în consultare publică două proiecte: Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP) și Statutul Elevului.

Una dintre reglementările principale din Statutul Elevului confirmă interdicția utilizării telefoanelor mobile sau altor echipamente de comunicații electronice în timpul orelor de curs, cu excepția situațiilor în care sunt folosite în scop educativ și cu acordul profesorului. Conform articolului 15 din același document, „nerespectarea acestor prevederi poate duce la preluarea echipamentului de către personalul unității de învățământ în vederea restituirii lui la finalizarea orelor de curs din ziua respectivă, în mod obligatoriu, către părinți/tutori legali ai beneficiarilor primari minori sau către elevii majori, după caz, conform regulamentului intern al unității de învățământ.”

Reclamă

O altă prevedere menționează că absența nu poate fi folosită ca mijloc de coerciție. În cazul elevilor care manifestă comportamente nepotrivite în timpul orei, profesorul poate decide relocarea acestora într-o altă sală, unde să desfășoare activități educative sub supravegherea unui cadru didactic. Părintele sau tutorele legal al elevului va fi informat în scris.

Statutul include și sancțiuni variate, de la observația individuală până la exmatricularea cu sau fără drept de reînscriere, în funcție de gravitatea faptei. Alte sancțiuni includ mustrarea scrisă, retragerea temporară sau pe durata întregului an școlar a burselor, mutarea disciplinară la o clasă paralelă, suspendarea elevului pe o durată limitată de timp și preavizul de exmatriculare.

Referitor la Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, principalele modificări vizează continuarea digitalizării și utilizarea instrumentelor digitale, inclusiv posibilitatea desfășurării cursurilor în format online sau hibrid în situații excepționale. Ședințele consiliului de administrație și ale consiliului profesoral pot avea loc și în format hibrid sau online, fără a fi condiționate de situații excepționale.

O altă prevedere stipulează că funcțiile de director vacante vor fi preluate de un cadru didactic desemnat de inspectorul școlar general, după consultarea consiliului profesoral. De asemenea, este interzis ca personalul didactic de predare să desfășoare activități de pregătire suplimentară contra cost cu elevii de la clasele unde predau.

Unitățile de învățământ preuniversitar sunt obligate să publice pe site-urile proprii autorizațiile de securitate la incendiu și sanitară de funcționare sau să informeze public în cazul în care acestea nu sunt deținute. Proiectul de regulament de organizare prevede și îmbunătățirea accesului la educație pentru persoanele care nu dețin un cod numeric personal, prin înmatricularea acestora și organizarea de grupe de acomodare pentru elevii veniți din străinătate sau neînscriși în sistemul românesc în ultimii doi ani.

Reclamă
Share.

Tânăr jurnalist de 25 de ani, absolventă a Facultății de Litere din Craiova, promptă atunci când vine vorba de redactarea articolelor de calitate, Mădălina a mai profesat în domeniu pentru cunoscute publicații din branșă. Iubește autenticitatea și este mereu la curent cu tot ceea ce se întâmplă în domeniul pe care a ales să-l urmeze. Este dinamică, informată și gata să facă față oricărei provocări, indiferent cât de dificilă pare.

© 2024 Editura Substantial SRL – substantial.ro