În fiecare an, la data de 7 decembrie, creștinii-ortodocși o sărbătoresc pe Sfânta Muceniță Filofteia. Românii o consideră ocrotitoarea copiilor și a tinerilor. De asemenea este o sfântă importantă pentru genul feminin și toate femeile care vor să se căsătorească ar trebui să se roage la ea.

Astăzi, oamenii pot merge la biserica Mănăstirii Curtea de Argeş, pentru pelerinaj. Sfintele moaşte ale Muceniţei Filofteia sunt scoase din paraclis şi aşezate într-un pavilion special, în fața bisericii.

Cine trebuie să rostească rugăciunea

Pentru credincioșii care vor să se ferească de boli și necazuri, aceasta este cea mai puternică rugăciune. Sfânta Filofteia a fost o fetiță foarte miloasă cu oamenii care aveau nevoie, a postit și a mers la toate slujbele de la biserică. Însă, aceasta s-a ridicat printre îngeri la doar 12 ani, fiind ucisă de tatăl ei. Astfel, Sfânta Muceniță Filofteia a devenit ocrotitoarea copiilor, tinerilor și fetelor.

Cea mai puternică rugăciune pe care să o rostești astăzi, de Sfânta Filofteia. Te ferește de boli și necazuri
Doxologia.ro

Rugăciune pentru Sfânta Muceniță Filofteia

„ Sfântă mare muceniță a lui Hristos, Filoftee, ne rugăm ție cu genunchii plecați și cu lacrimi fierbinți. Adu-ți aminte de neputința firii omenești, care cuprinde și împresoară pe tot muritorul, de la naștere, întocmai ca mrejele păianjenului. Întru aceste mreji fiind căzuți și noi, smeriții, și neputând scăpa de ele fără ajutorul lui Dumnezeu, te rugăm pe tine să ne fii mijlocitoare către Dânsul. Că El însuși te-a preamărit și te-a trimis în această țară, ca s-o aperi și s-o păzești de toate răutățile.

Așa, Sfântă mare muceniță a lui Hristos, Filoftee, milostivește-te spre lacrimile bătrânilor, spre suspinele maicilor, spre cererile pruncilor și spre noi, care cădem cu genunchii plecați și cerem, prin rugăciunile tale cele sfinte, ajutor și mântuire din supărările ce ne cuprind. Căci știm, Sfântă muceniță, că pentru păcatele noastre pătimim acestea toate, adică: boli, sărăcire, prigoniri de la vrăjmași, neploaie la vreme și alte asemenea rele.

Pentru aceasta cădem la milostivirea ta, ca să nu pătimească și cei nevinovați din pricina noastră. Fie-ți milă și roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, ca să strigăm ție: bucură-te, fecioară, mare muceniță Filoftee. Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, primește smerita mea rugăciune pentru iertarea păcatelor mele și ca un îndurat, cu dreapta Ta cea atotputernică stinge-mi focul ce m-a cuprins, încetează-mi boala și cu milostivirea Ta ridică-mă din patul durerilor, pentru slava numelui Tău. Ca Tu ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.”