Pe baza proiecțiilor macroeconomice ale personalului BCE pentru zona euro din septembrie 2023, așteptările pentru creșterea economică și inflația au fost revizuite pentru 2024 și 2025.

Contextul Economic General În contextul unei incertitudini economice generale și al condițiilor de finanțare înăsprite, creșterea economică a zonei euro, inclusiv a României, este așteptată să se recupereze gradual. După o perioadă de stagnare în 2023, se anticipează o redresare moderată a activității economice începând cu 2024, cu un PIB real crescând la 1.0% și continuând să se îmbunătățească la 1.5% în 2025​​.

Inflația și Politica Monetară Pe măsură ce presiunile costurilor și blocajele în aprovizionare se atenuează, se proiectează că inflația în zona euro va continua să scadă pe parcursul orizontului de proiecție, ajungând la ținta de inflație a BCE în trimestrul al treilea al anului 2025. Inflația HICP este așteptată să scadă de la 8.4% în 2022 la 5.6% în 2023, 3.2% în 2024 și 2.1% în 2025​​.

Dinamica Consumului și Investițiilor Consumul real al gospodăriilor este prognozat să se recupereze treptat, susținând astfel creșterea economică pe măsură ce incertitudinea scade și veniturile reale și încrederea se îmbunătățesc. Investițiile în locuințe sunt așteptate să se contracteze pe parcursul orizontului de proiecție, în timp ce investițiile în afaceri vor scădea în 2024, dar se preconizează o recuperare ușoară în anii următori, sprijinite de cererea internă și globală îmbunătățită și de tranziția verde și digitală​​.

Piața Muncii și Venitul Disponibil Real Piața muncii este așteptată să încetinească, cu o creștere ușoară a ratei șomajului. Venitul disponibil real este proiectat să se recupereze în 2023, susținând consumul pe fondul scăderii inflației și al creșterii robuste a salariilor​​.

Situația Fiscală și Deficitul Bugetar Starea fiscală este proiectată să fie neutră în 2023 și 2025, dar să se strângă în 2024. Deficitul bugetar este așteptat să continue să scadă în 2023 și 2024, ajungând la 2.8% din PIB, dar să crească ușor din nou la 2.9% din PIB în 2025​​.

Concluzii și Perspective Într-un peisaj economic marcat de nesiguranță și provocări, Uniunea Europeană anticipează o recuperare economică treptată pentru România în următorii ani. Cu un amestec de politici monetare înăsprite și sprijin fiscal care se retrage treptat, se așteaptă ca economia să înfrunte vânturi contrare, dar să rămână rezilientă pe măsură ce se adaptează la noile condiții economice. Investițiile și consumul vor juca roluri cheie în această redresare, cu toate că previziunile rămân precaute și depinzând în mare măsură de evoluția condițiilor externe și interne.