Calendar ortodox, sâmbătă, 27 noiembrie 2021. Sărbătoare mare pentru creștinii ortodocși. Conform Calendarului Ortodox, Biserica prăznuiește astăzi, 27 noiembrie, pe Sfântul Iacob. 

Cine a fost Sfântul Iacob

Doxologia

Sfântul Iacob a trăit in secolul al IV-lea, in cetatea persana Bitlava. Din cauza prieteniei sale cu Izdegherd, împăratul perșilor, Iacob ajunge sa jertfească zeilor, potrivit creștinortodox.ro. Ca urmare a lepădării credinței în Hristos, mama să îi scrie: „O, ticălosule! Pentru ce ai lăsat pe Dumnezeu, Împăratul cerului, pentru cinstea omeneasca? Căci făcând după plăcerea împăratului acestuia vremelnic, ai pierdut viața cea fără de moarte. Și slujind împăratului acestuia stricăcios, te-ai lepădat de Cel nestricăcios. Ai schimbat adevărul pe minciuna, lăsând credința în Hristos și ai primit înșelăciunea diavolească.”

Citind de mai multe ori scrisoarea din partea mamei sale, și-a zis in sine: „Știu ce voi face, ca să nu piară până în sfârșit sufletul meu. Pentru că mărturisește în fața împăratului că este creștin, împăratul poruncește să i se taie mădularele. Înainte de a fi supus chinurilor Sfântul Iacob s-a rugat, zicând:

„Doamne Dumnezeul meu asculta-mă pe mine robul Tău și căutând din înălțimea cea sfânta a Ta, dă-mi tărie si putere in ceasul acesta pentru ca sa rabd durerile acestea și sa-mi răsplătesc cu sângele meu greșeala, căci mă lepădasem de Tine făcătorul și Stăpânul meu. Acum îmi pare rău de aceasta și mă întorc la Tine, Dumnezeul meu. Mărturisesc Preasfânt numele Tău și-mi pun sufletul meu pentru Tine. Iar Tu, Doamne, trimite-mi ajutorul Tău spre răbdare, ca să vadă vrăjmașii Tăi și să se rușineze, căci Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat”.

Troparul Sfântului Mare Mucenic Iacob Persul Glasul 4

Calendar ortodox, sâmbătă, 27 noiembrie 2021. „Cu mucenicia cea neobișnuită și înfricoșătoare și cu vitejiile răbdării, pe toți i-ai minunat, mult pătimitorule, cu tăierea fiecărei părți din trup, rugăciuni de mulțumire prea minunat ai dat către Dumnezeu. Pentru aceasta în pătimirea ta cunună ai luat și te-ai suit către Scaunul Împăratului Ceresc al lui Hristos Dumnezeu, Sfinte Iacob. Pe Acela roagă-L să mântuiască sufletele noastre”.