Conform Calendarului Ortodox, Biserica prăznuiește astăzi, 21 noiembrie,  pe Sfânta Muceniță Cecilia, fecioara martir, patroana muzicienilor. 

Viața Sfintei Mucenițe Cecilia

Doxologia

Sfânta Mucenița Cecilia s-a născut la Roma într-o familie cu părinți foarte bogați. Părinții ei au obligat-o să se căsătorească cu păgânul Valerian, dar Cecilia, sfătuindu-l pe mirele ei în noapte nunții, a reușit să îl aducă către dreapta credință. Urmând sfatul ei, acesta mers la Episcopul Urban și s-a botezat, potrivit creștinortodox.ro. 

Sfânta Muceniță Cecilia este considerată drept sfânta care veghează asupra muzicienilor deoarece atunci când a avut loc nunta ei cu Valerian, ea a adus prin cântec laude lui Iisus Hristros.

Troparul Sfintei Mucenițe Cecilia, Cântarea a 3-a

„Mielușeaua Ta, Iisuse, Cecilia, strigă cu glas mare: pe Tine, Mirele meu, te iubesc și pe Tine căutându-Te mă chinuiesc și împreună mă răstignesc și împreună mă îngrop cu Botezul Tău; și pătimesc pentru Tine, ca să împărățesc întru Tine; și mor pentru tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără de prihană, primește-mă pe mine ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ție. Pentru rugăciunile ei, ca un Milostiv, mântuiește sufletele noastre.

Cântarea a 3-a. Irmos: Fiului, Celui Născut…

Stih: Sfântă Muceniță Cecilia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Căutând pe Hristos Dumnezeu, Care S-a Întrupat din Fecioară în chip de negrăit, cu cuget curat strigai către Dânsul: după Tine am alergat, Stăpâne și de dragostea Ta mi-am legat sufletul meu.

Stih: Sfântă Muceniță Cecilia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având Cămară Cerească și zestre stătătoare, ai nesocotit pe cea de pe pământ şi pieritoare, ca vremelnică, Curată Muceniță Cecilia, pentru Hristos păzindu-ți fecioria neîntinată și nemicșorată.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Cu dragostea cea nematerialnică, ai veștejit dragostea cea materialnică și pe logodnicul tău, cu cuvinte de viață și preaînțelepte, l-ai înduplecat să păzească fecioria împreună cu tine, cu care dimpreună te-ai adunat cu cetele îngerilor, muceniță vrednică de laudă.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ceea ce ca un Pământ Nelucrat și ca o Vie foarte Roditoare, Preacurată, luând în pântece şi născând Strugurele Cel fără de stricăciune, pe Hristos, din Care curge vinul cunoștinței de Dumnezeu, roagă-L pe Dânsul ca pe un Dumnezeu să ne mântuiască pe noi.”, sursă: doxologia.ro