Sfântul Nichita Mărturisitorul a ales din tinerețe să urmeze calea unei vieții monahale. Adică viața fără voințe trupești sau sufletești. Datorită vieții sale duhovnicești, Sfântul Nichita Mărturisitorul a fost numit Arhiepiscop Calcedonului, potrivit crestinortodox.ro.

În timpul slujirii, Sfântul a ieșit în evidență în special prin virtutea milosteniei, hrănindu-i pe cei flămânzi, îmbrăcându-i pe cei goi și primind și odihnind pe cei străini. În Sinaxar este pomenit ca „tată al sărmanilor, apărător al văduvelor și izbăvitor al celor năpăstuiți”.

Troparul Sfântului Nichita Mărturisitorul

„Îndreptătorule al Ortodoxiei, învățătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu și al curăției și luminătorule al lumii, podoaba călugărilor cea de Dumnezeu insuflată Nichita, înțelepte, cu învățăturile tale pe toți i-ai luminat. Alăută duhovnicească, roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.”

Calendar creștin ortodox, sâmbătă, 28 mai. Ce Sfânt este prăznuit astăzi în Biserica Ortodoxă
pixabay.com

Rugăciunea de astăzi

„Doamne lisuse Hristoase, Judecătorul meu, cunosc că păcatele mele sunt fără de număr. De aceea, Te rog în această zi, în care de Iosif şi de Nicodim pus fiind în Mormânt, Te-ai pogorât în iad cu Sfântul şi Îndumnezeitul Tău suflet şi de acolo ai îndepărtat întunericul cu lumina Dumnezeirii Tale şi ai adus bucurie nespus de mare strămoşilor noştri, căci i-ai mântuit de sclavia cea cumplită şi i-ai suit în Rai.

Îngroapă păcatele şi cugetele mele cele rele şi viclene, ca să piară din mintea mea şi să nu se mai lupte cu sufletul meu. Luminează întunecatul iad al inimii mele, alungă întunericul păcatelor! Suie mintea mea la cer, ca sa mă bucur de Faţa Ta. Aşa, Doamne, primeşte umilita mea rugăciune ca o tămâie mirositoare, pentru rugăciunile iubitei Tale Maici.

Care Te-a văzut pe Cruce pironit între doi tâlhari şi de durerile Tale cumplite i s-a rănit inima. Care împreună cu ucenicii şi cu mironosiţele Te-au pus în mormânt, iar a treia zi Te-au văzut înviat din morţi şi la înălţarea Ta Te-a văzut suindu-Te de la pământ la cer, însoţit de Sfinţii Tăi Îngeri.”