Bohr a fost creatorul modelului atomic care-i poartă numele. Vestit profesor de fizică, Niels Bohr, a reușit să plieze teoria cuantică asupra studiului structurii și mișcării atomice. Pe de altă parte, a manifestat un mare interes și pentru fizica nucleară. Principala sa contribuție a fost în studiul atomului. Teza sa de doctorat „The Philosophical Magazine” din 1913, aduce lămuriri surprinzătoare cu privire la mișcarea particulelor la nivel atomic. Acesta prezintă faptul că electronii pot ocupa doar orbite arbitrare, determinante de cuantumul acțiunii. Și că radiațiile electromagnetice dintr-un atom apăreau doar atunci când un electron sărea de pe o orbită cu energie mai joasă.

Modelul atomic al lui Bohr

Reprezintă primul model atomic de natură cuantică, acesta a fost introdus în anul 1913. Fizicianul danez își construiește modelul atomic pornind de la cel al lui Ernest Rutherford. Pentru asta se folosește de teoria cuantelor.

Postulate lui Bohr

  1. Primul său postulat se referă la mișcarea de rotație a electronului în jurul nucleului atomului. Rotirea aceasta se face numai pe anumite orbite circulare permise, fără a emite sau a absorbi energie radiantă. Electronul se poate menţine pe o orbită staţionară, în aceste situații electronul are o energie constantă și o viață infinită. Acesta se opune mecanicii clasice, unde se spune că electronul poate să se oprească din acest parcurs. Urmând într-un final să cadă.
  2. Al doilea postulat al lui Bohr face referire la atom, care ar putea emite sau absoarbe radiaţie electromagnetică numai în trecerea de la o stare staţionară la alta. Relaţia obţinută din cadrul teoriei lui Max Planck, ne poate arăta frecvențele radiațiilor emise și absorbite. Formula lui Plank hνmn=Em-En.

Premiul Nobel

În anul 1922 va primi Premiul Nobel pentru activitatea sa. Datorită lui Bohr, fizica teoretică, a prins mare amploare în Copenhaga. În anul 1916 primește un post de profesor la Universitatea din Copenhaga, un post dedicat fizicii teoretice. Apoi, un an mai târziu, Bohr, a scris o cerere pentru facultate, în care susținea necesitate înființării unui Institut de Fizică Teoretică.