Privirea spre cer a omului s-a făcut pentru descoperirea unei alte realități. Ceva superior, ce nu se putea atinge devenea cu siguranță un zeu. Un Adevăr mare, ce putea să răspundă neliniștii omului.

Ce scop are existența?

Urmând șirul istoriei, am putea spune că astrologia este mama astronomiei. Se pare că oamenii au căutat în cer înțelesurile lumii de jos. Au studiat cerul cu un scop mai degrabă spiritual și nu științific. În timpuri mai vechi nu se delimitau una de cealaltă. Cu alte cuvinte orice fenomen astronomic era perceput în cheie astrologică. Mai exact, mișcările astrelor existau pentru a influența destinul oamenilor. Era o altă manifestare a divinității. De altfel toate planetele poartă denumiri ale zeităților romane. Venus era zeița frumuseții- Afrodita pentru greci. Marte era zeul războinic, Jupiter era zeitatea supremă- înlocuitor al lui Zeus etc.

Separarea celor două surori începe încă din Renaștere, astronomia apare în secolul al XIX-lea. Distincția dintre ea și astrologie s-a făcut pe baza descoperirii forței gravitaționale, a descoperirii telescopului. Telescopul a permis studierea amănunțită a astrelor și a fenomenelor de natură astronomică. Astfel se face departajarea absolută dintre cele două discipline.

Astronomia devine știința care se ocupă de studierea obiectelor și fenomenelor extra-terestre,

Studiază tot ce se află în afara Pământului. Aceasta se folosește de metodele științelor exacte pentru a studia multe din mișcările și evoluțiile corpurilor cerești. Se împarte în mai multe categorii: mecanica cerească, astrometrie, astrofizică, astrochimie etc. Monitorizarea fenomenelor tranzitorii din spațiu are și scopul de-a preveni eventuale catastrofe.

Astrologia este o disciplină ocultă care oferă atenție laturii ezoterice a fenomenelor astronomice. Aceasta are pretenția de-a prezice viitorului și a intui personalitatea oamenilor în funcție de ce arată astrele. În prezent astrologii consideră că poziția planetelor pot spune multe lucruri despre trecutul oamenilor.

Trebuie să ținem cont de faptul că astronomia se bazează pe fapte concrete, pe când astrologia se axează pe o realitate care nu poate fi stăpânită în totalitate, prezicerile făcute de ea sunt inexacte, așa cum rezultatele psihologiei sunt inexacte, așa cum istoria și studiul comportamentului antropologic nu pot da un răspuns concret cu privire la ce va urma să facă o persoană anume. Hazardul poate interveni în orice clipă.