Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează potenţialii beneficiari că sesiunea de depunere a cererilor de plată din anul 2020 aferentă Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, Submăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite”, din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 51/19.02.2020.

Reclamă

Formularul tip de cerere de plată pentru anul 2020 se adresează beneficiarilor care au semnat angajamentul privind acordarea sprijinului financiar prin schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite” şi au înfiinţat plantaţia forestieră, în cadrul sesiunilor în desfăşurare.

Beneficiarii care au semnat şi depus angajamentele la Centrele judeţene/locale APIA şi al Municipiului Bucureşti pot înfiinţa plantaţia forestieră în termen de doi ani calendaristici de la semnarea angajamentului.

Formularul tip prevăzut în Anexa nr. 1 la OMADR nr. 51/19.02.2020 va fi completat de către beneficiarii din:

  • Sesiunea 1 – Anul I, Anul II şi Anul III de angajament.
  • Sesiunea 2 – Anul I şi Anul II de angajament.
  • Sesiunea 3 – Anul I de angajament.

Cererea de plată se completează de beneficiari conform instrucţiunilor prevăzute în Anexa nr. 2 la OMADR nr. 51/19.02.2020 şi se depune la Centrele judeţene/locale APIA şi al Municipiului Bucureşti. În funcţie de tipul plăţii solicitate, dosarul cererii de plată trebuie să cuprindă şi documentele doveditoare privind efectuarea lucrărilor de înfiinţare, împrejmuire şi întreţinere.

În vederea asigurării controlului la faţa locului, care se efectuează de către Gărzile Forestiere, în perioadele optime pentru constatarea corectitudinii efectuării lucrărilor în conformitate cu normele tehnice şi cerinţele fişei tehnice a Măsurii 8, a fost introdusă obligativitatea beneficiarilor de a anunţa Gărzile Forestiere, în termen de 10 zile lucrătoare de la finalizarea lucrărilor de înfiinţare/împrejmuire/refacere întreţinere/îngrijire, în vederea efectuării verificărilor în teren.

Notificarea privind înştiinţarea Gărzii Forestiere în vederea efectuării controalelor pentru înfiinţarea şi executarea lucrărilor în plantaţia forestieră este prevăzută în Anexa nr. 3 la OMADR nr. 51/19.02.2020.

Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 51/19.02.2020 şi documentele aprobate pot fi consultate pe site-ul APIA.