Guvernul adoptă măsuri pentru îmbunătățirea drepturilor salariale ale personalului medical. Aceste măsuri includ plata gărzilor, plata voucherelor de vacanță și stabilirea indemnizațiilor și sporurilor acordate medicilor, medicilor rezidenți, asistenților medicali, moașelor și altor categorii de personal medical pentru gărzile efectuate.

Plata indemnizațiilor, sporurilor și voucherelor de vacanță este o promisiune făcută de Guvern și este rezultatul discuțiilor avute cu sindicatele din domeniul sănătății. Aceste măsuri sunt menite să rezolve problemele salariale din sistemul sanitar și să aducă beneficii personalului medical.

Cresc salariile pentru acești români

În plus, Guvernul a aprobat majorări salariale pentru personalul de specialitate medico-sanitar angajat cu timp parțial care efectuează gărzi și pentru personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar-sanitar care asigură asistență medicală. Aceste majorări se aplică începând cu data de 1 august 2023 și includ indemnizații lunare pentru diferite categorii de personal medical.

De asemenea, pentru eliminarea inechităților și discrepanțelor din rândul salariaților din unitățile sanitare publice, se reglementează acordarea voucherelor de vacanță pentru cei care nu au beneficiat de ele până în prezent. De asemenea, se instituie o limită clară a duratei concediului de odihnă anual în funcție de vechime.

Bani, guvern

Ce decizie au luat politicienii

Pentru a facilita ocuparea locurilor de muncă din sistemul de sănătate, se reglementează dreptul salariaților concediați prin concediere colectivă să fie reangajați cu prioritate pe posturile reînființate în cadrul unui termen de 12 luni de la data concedierii, fără examen sau concurs.

Aceste măsuri adoptate de Guvern sunt menite să îmbunătățească situația salarială a personalului medical și să asigure o mai mare echitate în sistemul sanitar. Guvernul se așteaptă ca și cadrele sanitare să răspundă pe măsură după adoptarea acestor decizii și să continue să ofere servicii de calitate în beneficiul pacienților.