Guvernul a luat decizia de a tăia tichetele de masă pentru angajații CFR și Metrorex, ca parte a eforturilor de reducere a cheltuielilor bugetare.

Această măsură a fost introdusă prin lege, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament.

Cu toate acestea, Ministerul Transporturilor dorește să facă o excepție pentru angajații din aceste companii de transport și să le permită să primească din nou tichete de masă, precum și anumite ajutoare pentru angajații cu salarii de cel mult 8.000 de lei.

Limitări legale și interdicții privind tichetele de masă

Potrivit legii, cheltuielile pentru tichetele de masă nu pot depăși valoarea a două salarii minime brute pe țară pe an, valabilă la data de 1 ianuarie 2019.

În plus, operatorilor economici de stat, inclusiv filialele acestora, li se interzice acordarea de premii, prime, bonusuri și alte drepturi salariale similare dacă au înregistrat pierderi contabile în anii precedenți și nu le-au recuperat sau înregistrează pierderi contabile în anul curent.

Situația angajaților CFR și Metrorex

Angajații Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” S.A., Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” S.A., Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” S.A. și Societății Comerciale de Transport cu Metroul București „Metrorex” S.A. au beneficiat în trecut de tichete de masă, conform contractelor colective de muncă și a contractelor individuale de muncă.

Efectele tăierii tichetelor de masă

Până în luna noiembrie, angajații acestor companii beneficiau de un tichet de masă pentru fiecare zi lucrătoare, cu o valoare de aproximativ 7.000 de lei pe an pentru fiecare salariat.

Această valoare depășește limita impusă de noua lege, care stabilește valoarea de „două salarii minime brute pe țară pe an/persoană valabile la data de 1 ianuarie 2019”, adică 4.160 de lei.

Conform datelor oficiale, valoarea totală a tichetelor de masă pentru cele patru companii, pentru angajații cu un salariu net de 8.000 de lei, ajunge la 21,7 milioane de lei pe lună: C.N.C.F. „C.F.R.” S.A. – 12,2 milioane de lei, S.N.T.F.C. „C.F.R. Călători” S.A. – 5,6 milioane de lei, S.N.T.F.M. „C.F.R. Marfă” S.A. – 1,5 milioane de lei, S.C.T.M.B. „Metrorex” S.A. – 2,4 milioane de lei.

Impactul asupra altor drepturi salariale

Ministerul Transporturilor a atras atenția că aplicarea prevederilor legale va duce și la imposibilitatea acordării altor ajutoare, cum ar fi ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru naștere/căsătorie, ajutoarele pentru dispozitive medicale și proteze, ajutoarele pentru boli grave sau incurabile, precum și transportul la și de la locul de muncă.

Aceasta înseamnă că angajații ar putea pierde și alte drepturi salariale din fondul de 5% aplicat asupra cheltuielilor cu salariile, care sunt suportate din venituri proprii.