Șomajul tehnic, unul dintre cele mai discutate subiecte de români la ora actuală, ar putea fi dezbătut marți, 31 martie, de către Senat. Ordonanţa 30/2020 prevede ca 75% dintre angajații unei companii să primească șomaj tehnic din partea statului, iar ceilalți 25% să primească din partea angajatorului. Ședința de plen se va desfășura prin mijloace electronice din cauza pandemiei provocate de coronavirus.

Reclamă

„Angajatorii care reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 pot beneficia de plata indemnizaţiei din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe perioada stării de urgenţă, pentru cel mult 75% dintre angajaţii care au contracte individuale de muncă active. Plata indemnizaţiei pentru companiile care reduc activitatea se va realiza în baza unei declaraţii pe propria răspundere din care să reiasă faptul că angajatorul înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii declaraţiei, cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor din ianuarie – februarie 2020 şi că nu are capacitatea financiară de a plăti toţi angajaţii”, prevede ordonanţa înscrisă pe ordinea de zi a plenului Senatului, sub rezerva depunerii raportului, scrie agerpres.ro.

Șomajul este primit de către salariații celor care întrerup activitatea total, dar și celor care o suspendă parțial. Aceste indemnizații se dau în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente şi deţin certificatul de situaţii de urgenţă emis de ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.

Deși suntem în criză economică, șomajul este supus impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale. Reţinerea şi plata impozitului pe venit, a contribuţiei la pensii şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează de către angajator din indemnizaţiile încasate din bugetul asigurărilor pentru şomaj. Plata asigurării șomajului de face cel târziu după 30 de zile de la depunerea documentelor.

Proiectul pentru facilități fiscale

În plenul Parlamentului, pe ordinea de zi, se află și proiectul iniţiat de liderii PSD, ALDE şi Pro România, Marcel Ciolacu, Călin Popescu-Tăriceanu şi Victor Ponta. Proiectul prevede o serie de facilități fiscale cum ar fi amânare şi reeşalonare de plăţi acordate companiilor şi angajaţilor acestora.

Proiectul prevede că, „la cererea contribuabilului, operator economic, se amână la plată contribuţiile de asigurări sociale aferente veniturilor din salarii şi veniturilor asimilate salariilor, aşa cum sunt definite la art. 146 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (…) pentru o perioadă de 3 luni, începând cu luna martie 2020”.

Proiectul prevede ca plata contrubuției să fie efectuată eșalonat, în următoarele şase luni ulterioare încetării facilităţii instituite.

„La cererea contribuabilului, operator economic, plata contribuţiei de asigurări sociale pentru aceste 3 luni se va face eşalonat, în următoarele şase luni ulterioare încetării facilităţii instituite la lit. a), în proporţie de 50% din volumul total scadent. Facilităţile prevăzute la alin. 1 şi 2 se acordă sub condiţia păstrării valabilităţii contractelor de muncă existente la data de 1 martie 2020 pentru o perioadă de 9 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Pe perioada acordării facilităţilor de la alin. 1 şi 2, salariaţii beneficiază de vechime în muncă, iar contribuţiile sociale obligatorii vor fi completate de la bugetul de stat”, se arată în proiect.

Amânarea plății către operitori se poate face pe o perioadă de trei luni, începând cu luna martie 2020.

„La cererea beneficiarului, persoane fizice şi operatori economici, se amână la plată, pentru o perioada de trei luni, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, plata serviciilor de utilităţi (apă, energie, gaze, salubritate, servicii telefonice şi de internet, cablu TV) pentru toţi beneficiarii de astfel de servicii de pe teritoriul României. La expirarea perioadei de trei luni, beneficiarii de servicii de utilităţi vor plăti sumele scadente, eşalonat, pe o perioadă de 12 luni de la expirarea perioadei, fără a li se percepe dobânzi şi penalităţi de întârziere. Furnizorii de servicii de utilităţi vor eşalona debitele restante fără a depăşi raportul de 1/12 pe lună”, se precizează în proiect.

Pentru ambele proiecte, Camera Deputaţilor este for decizional.