Deputatul Constantin Codreanu, nimeni altul decât preşedintele Comisiei pentru comunităţile de români din Diaspora solicită autorităţilor sprijin pentru românii din Ucraina. Acesta a solicitat ministrului Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, şi secretarului de stat, actual şef al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, Ovidiu Burduşa, să acţioneze prompt, hotărât şi eficient în sprijinul românilor din Ucraina.

Mai concret, Parlamentarul a trimis o scrisoare oficială celor doi membri ai Guvernului prin care solicită sprijinirea demersurilor mediului asociativ şi a şcolilor din Ucraina privind unificarea programelor şcolare în limba română.

Reclamă

„Am salutat, alături de majoritatea românilor, recentele declaraţii de presă ale ambasadorului extraordinar şi plenipotenţiar al Ucrainei în România, Oleksandr Bankov, privind unitatea limbii române şi inexistenţa aşa-zisei „limbi moldoveneşti”. Excelenţa Sa a declarat că pentru autorităţile ucrainene „nu există limbă moldovenească. Cei din România şi Republica Moldova vorbesc o singură limbă”, întrucât „românii şi moldovenii (din Ucraina) sunt împărţiţi politic”, divizare „moştenită de la Uniunea Sovietică”. Aceste declaraţii pertinente, făcute în respect faţă de adevăr, au venit în contextul deciziei autorităţilor de la Kiev privind învăţământul în limbile statelor membre ale Uniunii Europene în şcolile publice de toate gradele. Aşa cum bine cunoaşteţi, comunitatea românească din Ucraina a fost dezbinată artificial în ultimele decenii pe criteriul formal al etnonimului „român” şi al infranimului românesc „moldovean”, fapt care a condus la consecinţe nefaste pe diverse planuri, inclusiv pe cel al învăţământului public în limbile minorităţilor naţionale”, a transmis deputatul Constantin Codreanu.

Mai multe şcoli din regiunea Odesa, dar şi numeroase asociaţii nonguvernamentale ale românilor din Sudul Basarabiei au iniţiat un şir de demersuri oficiale pe lână Preşedinţia şi Guvernul Ucrainei privind renunţarea autorităţilor ucrainene la glotonimul regional „limba moldovenească” atribuit limbii române.

„Dată fiind această situaţie, care implică, în spirit european, o poziţie de solidaritate exemplară a României cu minoritatea sa înrudită din Ucraina, vă adresăm respectuos rugămintea să uzaţi, în limitele legilor, a acordurilor bilaterale şi internaţionale, de întreaga dumneavoastră autoritate şi să acţionaţi prompt, hotărât şi eficient în sprijinul românilor din Ucraina. Autorităţile de la Kiev trebuie să depăşească moştenirea nefastă a perioadei sovietice şi să accepte unificarea în anul 2020 a programelor şcolare în limba română destinate elevilor din regiunile Odesa, Cernăuţi şi Transcarpaţia. În acest context, considerăm de stringentă actualitate şi importanţă extinderea programului guvernamental de burse identitare acordate elevilor din clasele treptei primare, pentru cei din treptele gimnaziale şi liceale, precum şi acordarea de burse identitare învăţătorilor şi profesorilor români din ţara vecină”, se arată în scrisoarea preşedintelui Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării.

Deputatul mai adaugă faptul că o astfel de sarcină este uşor suportabilă de bugetul public al României şi depinde exclusiv de voinţa politică a factorilor administrativi centrali ai Capitalei.

„Vă facem cunoscut şi cu această ocazie că la nivel parlamentar Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării vă stă în permanenţă şi pe deplin la dispoziţie pentru a putea progresa împreună, сonstructiv şi pozitiv, în efortul firesc de sprijinire a românilor din Ucraina”, a transmis Constantin Codreanu.