Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a făcut o sesizare cu privire la încălcarea dispoziţiilor legale privind regimul conflictelor de interese în materie penală de către Corneliu Botez, fost Comandant-manager în cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă Militar „Dr. Iacob Czihac” Iaşi. Acesta este acuzat că a profitat de funcția sa pentru a semna și aviza documente privind organizarea unui concurs pentru postul de medic primar, pe care tot el l-a câştigat.

„În perioada exercitării funcţiei de conducere de comandant-manager a semnat documente privind scoaterea la concurs a postului de medic primar, specialitatea medicină internă, în cadrul aceluiaşi spital, precum şi acte privind organizarea şi desfăşurarea acestui concurs, la care a participat ulterior, fiind declarat admis. Astfel, persoana evaluată a obţinut un folos patrimonial, prin încasarea salariilor aferente deţinerii funcţiei de medic primar, specialitatea medicină internă”, precizează ANI.

Conform ANI, Corneliu Botez a comis infracțiunea de conflict de interese prevăzută de dispoziţiile art. 301 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal (în vigoare până la data de 27 iulie 2017), conform căruia „Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică. (2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în cazul emiterii, aprobării sau adoptării actelor normative”.

ANI a sesizat în acest caz Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi.