Un proiect de lege adoptat de plenul Camerei Deputaților prevede că femeile însărcinate și persoanele însoțite de copii cu vârsta de până la 5 ani vor avea prioritate și parcări rezervate în cadrul entităților publice și private. Această măsură are scopul de a facilita accesul acestor categorii de persoane la serviciile și la casele de marcat ale acestor instituții.

Potrivit proiectului, femeile gravide și persoanele însoțite de copii mici au prioritate la casieriile, ghișeele și casele de marcat ale entităților publice și private, cu excepția cazurilor în care acestea dețin casierii/ghișee/case de marcat speciale pentru aceste categorii de persoane.

Așadar, în instituțiile publice, femeile gravide și persoanele însoțite de copii cu vârsta de până la 5 ani vor beneficia de prioritate la serviciile oferite.

Afișe care să prevadă acordarea de prioritate

Conform legii, entitățile publice și private au obligația de a amplasa afișe în vederea acordării de prioritate femeilor gravide și persoanelor însoțite de copii mici. Aceste afișe trebuie să fie amplasate la vedere, lângă casele de marcat, casieriile, ghișeele sau acolo unde se prestează serviciul oferit de acestea.

Totuși, nu este necesară afișarea acestor informații în cazul în care instituțiile publice dispun de casierii, ghișee sau case de marcat speciale pentru aceste categorii de persoane.

Parcări rezervate pentru femeile gravide și persoanele însoțite de copii mici

În ceea ce privește parcările, entitățile publice și private trebuie să amenajeze, să rezerve și/sau să semnalizeze minimum 4% din numărul total al locurilor de parcare pentru femeile gravide și persoanele însoțite de copii cu vârsta de până la 5 ani.

Pexels

Această măsură se aplică în spațiile de parcare organizate de către aceste entități, cu condiția ca numărul locurilor de parcare să fie mai mare de 10. În cazul în care numărul locurilor de parcare este mai mic de 10, aceste reguli nu se aplică.

Sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor

Nerespectarea prevederilor privind acordarea priorității pentru femeile gravide și persoanele însoțite de copii cu vârsta de până la 5 ani se pedepsește cu amendă între 200 și 1.000 de lei.

De asemenea, încălcarea obligațiilor de a amenaja, rezerva și/sau semnaliza locurile de parcare se sancționează cu amendă între 2.000 și 10.000 de lei. Este important de menționat că folosirea locurilor de parcare destinate femeilor gravide și/sau persoanelor însoțite de copii mici fără drept se pedepsește și ea cu amendă între 2.000 și 10.000 de lei.

Așadar, acest proiect de lege a fost adoptat cu o majoritate de voturi favorabile, întrucât 259 de deputați au votat „pentru”, doi „împotrivă”, iar șapte s-au abținut.