Aceasta este cea mai puternică rugăciune care trebuie rostită vineri seara

Este cea de-a cincia zi a săptămânii și nu poate trece fără a fi rostită una dintre cele mai importante rugăciuni a Sfântului Duh. 

Toți creștinii trebuie să ia la cunoștință despre puterea pe care o are. Mai ales cei care trec prin multe probleme.

Iată cum sună rugăciunea Sfântului Duh

Doamne, Împărate Ceresc, Mân­gâ­ie­­­to­rule, Duhule adevărate. Milosti­vește-Te spre mine, păcătosul ro­bul Tău, și mă miluiește și-mi iartă mie, ne­vrednicu­lui.

Toate câte am greșit Ție astăzi ca un om. Și nu numai ca un om, ci și mai rău decât necuvân­tătoarele. Păcatele mele cele de voie și cele fără de voie, cele ști­ute și cele ne­știute. Care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene;

pixabay

Ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de L-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât. Sau pe cineva am clevetit în mânia mea.

Sau am mâhnit, sau de ceva m-am mâniat, sau am min­țit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am so­cotit, sau pe fratele meu l-am mâh­nit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am tru­fit, sau m-am mâniat, sau, stând la rugăciune.

Mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvră­tire am cugetat, sau prea m-am sătu­rat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cu­vine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs.

Iar pă­catele mele sunt ne­numărate, sau de ru­găciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu-mi aduc aminte; că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut.

Milu­iește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează, și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor.

Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcă­tosul și necuratul și ticălosul. Și să mă închin și să cânt și să prea­slă­vesc prea­cinstitul Tău nu­me. Împreună cu al Tatălui și cu al Unuia-Născut Fi­ului Lui. Acum și pururea și în vecii ve­cilor. Amin.

Distribuie

22 de ani, studentă în cadrul Facultății de Jurnalism și Științele comunicării la „Universitatea din București”. „Bobocel” în presă, la început de drum, dar cu o desagă de determinare în spate, vrea să crească în domeniul pe care îl iubește cel mai mult și pe care a ales să pășească încă din băncile școlii. Își dorește să devină un jurnalist profi, corect și își dezvolte creativitatea, pentru a realiza materiale autentice și calitative!