Îți va vindeca atât rănile trupești, cât și cele sufletești

Atunci când sunt loviți de o boală grea, oamenii tind să își îndrepte speranța către divinitate. În momentul în care medicii transmit o veste neplăcută, nu le rămâne de făcut decât să se roage. Credincioșii se regăsesc în rugăciune și își pun toată încrederea în minunile duhovnicești. Iată ce trebuie să rostești dacă ai pe cineva drag într-o situație critică.

(CITEȘTE ȘI: Cea mai puternică rugăciune pentru ajutor imediat. Rostește-o atunci când ai nevoie și va face minuni)

Rugăciunea care te va scăpa de orice boală. Rostește-o și vei uita de orice afecțiune
Arhivă presă

Rugăciune pentru izbăvirea de boală

Preaputernice și slăvite Doamne, Iisuse Hris­toase! Tu, Care ai venit în lume să tămăduiești neputințele oamenilor, Care nu ai venit să chemi la pocăință pe cei drepți, ci pe cei păcătoși, și ai pri­mit moarte pe cruce pentru mântuirea noas­tră! Din adâncul inimii Te rog să primești sme­rita mea nevoință și această mică rugăciune a mea pentru cel încercat de boală! Mântuiește-l, Doamne, precum știi, ca un bun și iubitor de oameni, și rânduiește Tu toate spre fo­losul său. Că noi neputincioși suntem și nu îl pu­tem ajuta, dacă nu ne vei lumina cu harul Tău.

De e voia Ta, îl poți pedepsi precum se cade pentru păcatele sale, tămăduindu-l cu ierburile amare ale durerii, ca un Doctor priceput, pre­cum vei vrea. Dar căzând înaintea Ta, Te rog îndură-Te de robul Tău, potolește-i fierbințeala, alină-i suferința, ridică-l din patul durerii. Să îi fie această încercare prin care trece spre îndreptarea vieții, spre început bun mântuirii și spre iertarea păcatelor. Și dacă îi este de folos să ducă mai departe cru­cea bolii, fie, Doamne, după voia Ta, nu după voia noastră. Dăruiește-i lui răbdare și liniște, alungând de la el toată frica și toată deznădej­dea, ca să nu fie îngenuncheat de durere și să cârtească sau să cadă în patima mâniei. Ajută-l, Iubitorule de oameni, ca văzând el mila Ta să cadă la picioarele Tale cu lacrimi de po­căință și de mulțumire, ca să se învredni­cească să audă glasul Tău cel sfânt: „Iertate îți sunt păcatele!”. Amin.

Distribuie

21 de ani, absolventă a Facultății de Jurnalism și științe ale comunicării din Iași, a trecut prin pepiniera de jurnaliști a revistei " Opinia studențească ", însă totuși novice în presă, își dorește o carieră de jurnalist și să aducă oamenilor știri de calitate. De asemenea, își propune să pună în aplicare integritatea și etica acestei meserii