Toți credincioșii trebuie să rostească această rugăciune înainte de a pleca la drum

Rostește această rugăciune înainte de a pleca de acasă, mai ales dacă ai un drum lung de parcurs. 

Șansele accidentelor rutiere sunt destul de mari. Tocmai de aceea este important să avem parte de binecuvântare înainte de a pleca la drum.

Cea mai importantă rugăciune a celor care obișnuiesc să călătorească

Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, Calea, Adevărul şi Via­ţa, Care ai slobozit cu preaslăvire pe Iosif de prigonirea fra­ţilor săi, povăţuindu-l pe el în Egipt şi cu blagoslovenia bună­tăţii Tale ajutându-l, l-ai făcut să sporească uimitor în toate. Doamne, Cel ce ai călătorit împreună cu Luca şi cu Cleopa la Emaus şi prin frângerea pâinii preaslăvit descoperindu-Te lor, i-ai făcut să se întoarcă veseli în Ierusalim, călătoreşte şi acum cu Darul şi cu Dumnezeiasca Ta blagoslovenie cu noi, robii Tăi (numele), care cu umilinţă ne ru­găm Ţie.

Şi precum ai trimis, lui Isaac şi lui Tobie, înger paş­nic, împreună-călător, iar călă­toria şi întoarcerea acelora cu pace şi cu bună sporire ai făcut-o, rugămu-ne Ţie, trimite-ne şi nouă, îngeri paşnici, credincioşi, îndreptători, păzitori, ca să ne povăţuiască pe noi după voia Ta. Izbăveşte-ne pe noi de tâlhari şi de toată bântuiala vrăjmaşi­lor ucigători de oameni, păzeşte-ne viaţa noastră nevătămată şi sufletele curate de toată întinăciunea ni le fereşte.

Arhivă

Mişcările noastre sporeşte-le în bine, apu­căturile îndreptează-ni-le şi ne izbăveşte pe noi de cei ce ne vor nouă răul, văzuţii şi nevăzuţii vrăjmaşi. Izbăveşte-ne de dosădirea oamenilor răi şi vicleni şi de tot viforul şi nefericirea. Dăruieşte-ne nouă pace, sănătate şi Dumnezeiescul Tău ajutor cel atotputernic, ca spri­jiniţi fiind, să nu ne abatem din calea poruncilor Tale.

Aşa ne ru­găm Ţie, Împărate atotputerni­ce, şi nepomenitorule de rău, Doamne, auzi-ne pe noi smeri­ţii, pentru bunătatea Ta şi treci cu vederea greşelile noastre. Îmbogăţeşte-ne pe noi cu Darul Tău şi plini de dânsul ne arată, împodobindu-ne cu Dumneze­iasca Ta blagoslovenie, cu mila şi cu bunătăţile cereşti şi pământeşti, ca astfel călătorind, să ne întoarcem cu bine, lăudând şi binecuvântând bunătatea Ta cea nemărginită.

Că a Ta este stăpâ­nirea, împărăţia, Puterea şi Sla­va, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Distribuie

22 de ani, studentă în cadrul Facultății de Jurnalism și Științele comunicării la „Universitatea din București”. „Bobocel” în presă, la început de drum, dar cu o desagă de determinare în spate, vrea să crească în domeniul pe care îl iubește cel mai mult și pe care a ales să pășească încă din băncile școlii. Își dorește să devină un jurnalist profi, corect și își dezvolte creativitatea, pentru a realiza materiale autentice și calitative!