Decretarea stării de urgență aduce multe modificări la nivelul sistemului medical. Alexandru Rafila, președintele Societății Române de Microbiologie (SRM), a vorbit în această seară la Marius Tucă Show despre o serie de măsuri care vor fi luate. Printre aceste măsuri se numără și rețetele compensate. Acestea ar putea fi eliberate pe o perioadă mai mare de 30 de zile, pentru ca persoanele să nu mai fie nevoie să se prezinte în fiecare lună la medicul de familie.

„Este o recomandare în acest sens și sunt convins că vor rezulta o serie de acte normative, dacă acest decret privind starea de urgență va fi aprobat în această formă, vor rezulta o serie de acte normative care să permită acest lucru pe care ei îl solicită”, a spus Rafila, la Marius Tucă Show.

Președintele SRM sfătuiește persoanele să apeleze la consultanța telefonică sau să apeleze la internet pentru a evita deplasarea la cabinetele medicale, mai ales vârstnicii.

„Există și un ghid de conduită, recomandat de medicii de familie prinvid modul de solicitare a serviciilor de medicină de familie. Aceste rețete se pot elibera și se poate face o excepție pentru un interval mai lung de 30 de zile”, a mai spus Rafila.

Modificări pentru perioada stării de urgențe

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a anunțat luni o serie de modificări cu privire la acordarea serviciilor medicale şi tratamentelor pe perioada stării de urgenţă.

Astfel:

a) serviciile medicale pentru tratarea cazurilor COVID-19 şi complicaţiile acestora se acordă tuturor persoanelor aflate pe teritoriul României şi se suportă din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS);

b) serviciile medicale şi medicamentele pot fi acordate şi validate şi fără semnarea cu cardul naţional de asigurări sociale de sănătate şi fără termen de raportare în 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciilor;

c) decontarea pentru unităţile sanitare cu paturi aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate a sumelor contractate şi decontate din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate sau din bugetul Ministerului Sănătăţii, indiferent de numărul de cazuri realizate sau după caz la nivelul activităţii efectiv realizate, în condiţiile în care aceasta depăşeşte nivelul contractat;

d) decontarea serviciilor medicale în unităţile sanitare din asistenţa medicală primară şi ambulatoriul de specialitate clinică la nivelul activităţii efectiv realizate, cu maximum 8 consultaţii/oră;

e) prescrierea de medicamente de către medicii de familie, inclusiv a medicamentelor restricţionate din Lista de medicamente, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, pentru pacienţii cronici.

CNAS va aplica în perioada imediat următoare și o serie de măsuri care să le permită accesul bolnavilor la tratament. PAcienții cu boli cronice vor primi prescripție medicală de la cabinetele de familie, fără a fi necesară prezența la medicul specialist.

”Pentru pacienţii cu boli cronice aflaţi în tratament cu medicamente care în mod normal sunt prescrise de către medicii specialişti, inclusiv pentru medicamentele ce fac obiectul contractelor cost-volum şi cost-volum-rezultat ce se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis, în baza documentelor medicale (bilet de ieşire din spital, scrisoare medicală) şi/sau a confirmării înregistrării formularului specific de prescriere, în această perioadă medicul de familie va putea emite prescripţie cu aceste medicamente.

În mod particular, informăm pacienţii cu afecţiuni oncologice, cu amiotrofie musculară spinală sau cu alte boli rare care au început tratamentul specific că trebuie făcute toate eforturile pentru continuarea tratamentului, deoarece întreruperea terapiei anulează efectele terapeutice obţinute până în prezent, cu implicaţii asupra stării de sănătate a pacientului”, a transmis CNAS.