Reclamă
Reclamă

Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a anunțat noutăți privind decontul de TVA precompletat, un instrument esențial pentru combaterea evaziunii fiscale și atragerea sumelor reale datorate bugetului de stat. În urma unei ședințe de lucru cu reprezentanții Corpului Experțior Contabili și Contabililor Autorizați din România, au fost abrogate prevederile referitoare la nota de justificare privind diferențele de TVA și s-a prorogat termenul de intrare în vigoare pentru notele de diferențe TVA. Termenul pentru notificarea de conformare pentru diferențele de TVA a fost prelungit până la data de 25 a lunii următoare pentru luna precedentă, iar cuantumul amenzilor a fost revizuit.

„Revin cu noutăți pe tema decontului de TVA precompletat, instrument vital pentru combaterea evaziunii fiscale și atragerea sumelor real datorate la bugetul de stat consolidat. Înainte de toate, mă adresez tuturor experților contabili din țară, exprimând respectul meu pentru munca voastră și rolul esențial pe care îl aveți în ecosistemul financiar. Mulțumesc celor care au transmis mesaje constructive pe această temă, vă asigur că am tratat cu atenție preocupările pe care mi le-ați semnalat,” a scris Marcel Boloș pe Facebook.

Boloș a precizat că, deși nu au reușit să atingă nevoia de consultare pe care adoptarea unei astfel de măsuri o impune, Ministerul Finanțelor a consultat în mod repetat mediul de afaceri, care a contribuit activ la elaborarea regulilor necesare completării decontului precompletat și a machetei de formular electronic. Ministrul a subliniat: „Cu toate acestea, suntem dedicați să adaptăm și să îmbunătățim această inițiativă în funcție de nevoile și sugestiile dumneavoastră.”

Reclamă

În ședința de lucru cu reprezentanții Corpului Experțior Contabili și Contabililor Autorizați din România s-au convenit patru măsuri esențiale: abrogarea prevederilor referitoare la nota de justificare privind diferențele de TVA, prorogarea termenului de intrare în vigoare pentru notele de diferențe TVA, prelungirea termenului pentru notificarea de conformare pentru diferențele de TVA până la data de 25 a lunii următoare pentru luna precedentă și revizuirea cuantumului amenzilor.

Astăzi, discuțiile cu reprezentanții mediului de afaceri vor continua la sediul Ministerului Finanțelor. Un aspect important solicitat de mediul de afaceri îl reprezintă setul de rapoarte din sistemele informatice ale ANAF, care vor permite calibrarea evidențelor contabile și realizarea, respectiv raportarea decontului de TVA în concordanță cu starea de fapt fiscală. „Persoanele impozabile vor avea la dispoziție rapoartele privind datele și informațiile din sursele de date utilizate referitoare la operațiunile efectuate în luna de raportare,” a adăugat Boloș.

Ministrul a mai menționat că, până la implementarea completă a sistemului informatic național RO e-SAF-T, termenul pentru utilizarea decontului precompletat RO e-TVA în cazul persoanelor care aplică sistemul TVA la încasare este 1 august 2025. Pentru a permite o perioadă de acomodare cu noile măsuri, a fost prevăzut un interval tranzitoriu până la începutul anului viitor, timp în care sancționarea netransmiterii răspunsului la notificarea de conformare privind diferențele RO e-TVA și implicațiile privind stabilirea riscului fiscal sunt suspendate.

Marcel Boloș a încheiat prin a mulțumi pentru contribuția și răbdarea celor implicați, subliniind importanța reducerii evaziunii fiscale prin măsuri eficiente de reducere a gapului de TVA pentru bunăstarea economică a tuturor românilor

Reclamă
Share.
© 2024 Editura Substantial SRL – substantial.ro