Avocații din România au luat decizie de a nu intra în sălile de judecată pe data de 4 octombrie. Această zi a fost desemnată Ziua Fără Avocați, ca formă de protest împotriva disfuncționalităților sistemului judiciar. Avocații vor refuza să intre în sălile de judecată decât în cazurile urgente, în semn de nemulțumire față de situația actuală.

Uniunea Națională a Barourilor a transmis un memoriu către Guvern, Ministerul Justiției, Ministerul de Interne, Consiliul Superior al Magistraturii și principalele instanțe, în care au prezentat principalele disfuncționalități identificate în sistem.

Acest memoriu a fost realizat pe baza informațiilor transmise de către barouri și are scopul de a iniția un dialog între toți factorii decizionali și reprezentanții avocaților. Se dorește identificarea măsurilor necesare pentru asigurarea unui cadru adecvat pentru exercitarea profesiei de avocat.

Avocații din România, protest e amploare

Categoriile de probleme identificate de avocați sunt multiple și grave. În primul rând, se pune accentul pe accesul la justiție. Avocații reclamă nerespectarea termenului rezonabil de soluționare a cauzelor, termene îndelungate acordate de instanțe și durata exagerată a etapei scrise a procesului.

De asemenea, soluționarea îngreunată a majorității dosarelor este atribuită numărului redus de judecători. Un alt aspect semnalat este intervalul de aproximativ 6 luni între momentul în care se inițiază un demers juridic și primul termen de judecată, care generează nemulțumirea clienților și diminuează încrederea în justiție.

De asemenea, avocații reclamă prelungirea nejustificată a procedurii de regularizare a cererilor de chemare în judecată și amânarea repetată a pronunțării soluțiilor în dosare.

În plus, avocații semnalează deficiențe create în urma aplicării Hotărârii CSM nr.2040/13 iulie 2023. Acestea includ preschimbarea termenelor de judecată pentru dosarele aflate pe rol, ajungându-se la un decalaj de peste 6 luni față de termenele inițial stabilite.

Ce îi supără pe apărători

De asemenea, se menționează fixarea primului termen pentru dosarele nou înregistrate la un interval foarte mare de timp față de data înregistrării cererii. O altă problemă semnalată este inexistența unei aplicări unitare a procedurii de normare a activității, ceea ce afectează previzibilitatea actului de justiție.

Limitările accesului la justiție cauzate de cuantumul nerezonabil al taxelor reprezintă o altă categorie de probleme semnalate de avocați. Valoarea excesivă a taxelor judiciare de timbru în unele situații, în special în procesele de partaj, descurajează părțile să inițieze demersurile judiciare.

De asemenea, avocații reclamă ineficiența practică a legislației ajutorului public judiciar, care nu este corelată cu realitățile economice din prezent și nu permite justițiabililor să acceseze asistența juridică de care au nevoie.

Care sunt problemele semnalate

O altă problemă semnalată este ignorarea rolului avocatului și a funcției apărării în sistemul judiciar. Avocații consideră că continuarea unor practici care conduc la anchete penale împotriva lor în mod abuziv, în scop de intimidare, este inacceptabilă.

Într-un regim democratic, avocații trebuie să fie liberi de orice presiune externă și imixtiune nepermisă de lege în activitatea lor profesională, pentru a putea asigura apărarea drepturilor și intereselor legitime ale clienților lor.

În final, avocații reclamă reducerea nejustificată și nemotivată a onorariilor avocaților din oficiu, încălcând prevederile din Protocolul privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală. Această reducere afectează grav situația financiară a avocaților și pune în pericol accesul la justiție al persoanelor care au nevoie de asistență juridică.