În cadrul unei şedinţe cu directorii Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale, Gabriela Firea a pus la punct o serie de detalii privind un nou proiect iniţiat de Primăria Capitalei, prin ASSMB, destinat copiilor bucureşteni, şi anume, „CLAR pentru COPII”. Scopul acestuia este de a ameliora sau remedia problemele oftalmologice. Proiectul propus urmează să fie supus dezbaterii Consiliului General în şedinţa ordinara din luna februarie.

Reclamă

„Beneficiarii proiectului vor fi copiii din Municipiul Bucureşti, cu vârste cuprinse între 0 şi 17 ani, care au o recomandare în acest sens de la medicul specialist.

Reclamă

Pe lângă marile proiecte iniţiate în mandatul meu, am demarat, încă din primii ani, o categorie aparte de investiţii: investiţiile în oameni, mai ales cei aflaţi în situaţii speciale.

Continuăm aceste programe, în ciuda dificultăţilor financiare pe care le avem, şi venim cu un nou proiect cu impact asupra calităţii vieţii şi asupra sănătăţii copiilor din Capitală – CLAR pentru COPII -, decontând contravaloarea unei perechi de ochelari, în limita a 500 de lei”, a declarat Gabriela Firea.

Acest program se va alătura celorlalte proiecte de succes ale Primăriei Capitalei, cu o rată mare de accesare, extrem de utile pentru oameni, cum sunt: plăţile lunare pentru copiii şi adulţii cu dizabilităţi, gravide, copii nou-născuţi, fertilizare in vitro, tineri căsătoriţi, familii monoparentale, chiria pentru victimele violenţei domestice, consultaţii stomatologice pentru copii etc.

Sprijinul financiar se va acorda o singura dată şi va reprezenta contravaloarea unei perechi de ochelari. În cazul în care valoarea ochelarilor achiziţionaţi, dovedită prin documente justificative, este mai mica de 500 de lei, ASSMB va deconta exclusiv suma respectivă. Dacă valoarea depăşeşte 500 de lei, se va deconta suma maximă de 500 de lei.

Criterii de eligibilitate:

– Domiciliul stabil sau viză de reşedinţă în Municipiul Bucureşti, obţinută cu cel putin 6 luni înainte de depunerea cererii, pentru beneficiari minori având vârsta peste 14 ani, iar în cazul beneficiarilor minori care nu au împlinit vârsta de 14 ani, reprezentantul legal trebuie să aibă domiciliul stabil sau viză de resedinţă în Municipiul Bucureşti cu cel puţin 6 luni înainte de depunerea cererii;

– Recomandare medicală de la medicul specialist/primar.

Proiectul se va derula în perioada 2020-2021 şi se va adresa unui număr total de 4000 de beneficiari, astfel: 2000 de beneficiari în anul 2020 şi 2000 de beneficiari în anul 2021.

Bugetul multianual al proiectului este de 2.013.300 lei.