Legea care permite organelor de poliție  pătrundă în spațiile private fără mandat, a intrat în vigoare.

Reclamă

Legea nr. 192/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice, este un act normativ ce prevede  oranele de poliție pot pătrunde atât în locuințe private, sedii sociale ale societăților comerciale, fără a avea mandat, chiar și fără a obține acordul propietarului.

Bineînțeles  sunt anumite limitări, doar în anumite situații organele de poliție pot intervenii fără acordul propietarului, și anume:

Reclamă
  • în cazul în care există suspiciunea  o viață este pusă în pericol, sau pentru a evita un pericol iminent
  • în cazul în care există susupiciunea  în spațiul respectiv se află o peroană suspectă de acte de terorism
  • în cazul în care intervenția acestora este necesară pentru a prinde autorul unei infracțiuni flagrante comisă prin folosirea unei arme albe sau de foc
  • pentru a preveni răspândirea unei epidemii, dacă există indicii  în acel spațiu există o peroană decedată

Aceași lege spune  este obligația polițistului de a solicita pătrunderea în spațiu propetarului, iar în urma refuzului acesta poate acționa.Aceleași organe de poliție au obligația după ce au pătruns în locuința  elibereze procesul-verbal și  le înmâneze copia propietarului imobilului.