Legea pentru  suspendarea rambursării plăţilor la bănci este oficială. Aceasta a fost adoptată chiar în ultima zi a săptămânii, de plenul Camerei Deputaților. Plenul a avut calitatea de for decizional. La vot, au fost 214 voturi pentru, 86 contra şi 27 abţineri. Astfel, Legea merge spre promulgare la preşedintele Klaus Iohannis.

Reclamă

O surpriză pe scena politică este faptul că liberalii au anunţat că vor ataca legea la Curtea Consituţională a României.

Ce prevede legea adoptată:

  • La cererea debitorului, obligaţia de plată a ratelor scadente, dobânzilor şi comisioanelor aferente împrumuturilor acordate debitorilor de către creditori, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, intră sub incidenţa moratoriului şi se suspendă, până la 31.12.2020, prin prelungirea corespunzătoare a maturităţii creditului, fără costuri suplimentare
  • Orice proceduri de executare silită, inclusiv urmărirea silită a bunurilor mobile, urmărirea silită imobiliară sau popririle de orice fel, începute până la data intrării în vigoare a prezentei legi, intră sub incidența moratoriului și se suspendă până la 31 decembrie 2020
  • Pentru a beneficia de suspendare, debitorii trimit creditorilor o solicitare în acest sens, în forma unui document imprimat pe suport de hâartie sau prin poștă electronică
  • Sunt eligibili și debitorii care se aflî în procedură de executare silită, în procedura de dare în plată, de reorganizare judiciară sau în orice alte proceduri judiciare sau extrajudiciare care tind la suspendarea efectelor contractelor de credit.
  • Legea se aplică persoanelor fizice, persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale, asociațiilor, fundațiilor și profesiilor liberale.
  • Prezenta lege este aplicabilă și în cazul operațiunilor de leasing reglementate de Ordonanța Guvernului nr. 51/1997