Guvernul are pe masa de lucru un proiect privind criteriile pentru acordarea amânării la plata utilităţilor. Noul document prevede mai multe facilităţi pentru români, pe timp de epidemie de coronavirus

Un nou proiect va fi discutat în faţa parlamentarilor pentru ca românii să primească un sprijin pe perioada crizei generate de pandemia de coronavirus. Este vorba despre proiectul legislativ prin care românii să îşi poată anula plăţile la gaze, lumină, curent, telefonie şi internet.

Iată ce prevede proiectul legislativ disputat de parlamentari:

Art. 1 Se aprobă criteriile de stabilire a beneficiarilor prevăzuți de art. X alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal bugetare.

Art. 2 (1) Pe durata stării de urgență, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități-electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet-, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu profesional, formele de exercitare a funcției de notar public, formele de exercitare a profesiei de avocat și formele de organizare a profesiei de executor judecătoresc care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii:

a) au avut un venit net de maxim 200.000 de euro, echivalent în lei, în anul 2019 sau, dacă venitul pentru acest an nu a fost calculat, în 2018;

b) în cadrul formei juridice de exercitare/organizare a funcției/profesiei își desfășoară activitatea, ca salariați, inclusiv salarizați în interiorul profesiei și/sau colaboratori, maxim 9 persoane;

c) și-au întrerupt activitatea total sau parțial ori și-au redus activitatea, ca urmare a măsurilor dispuse de autorități, înregistrând în luna pentru care se solicită amânarea pierderi de cel puțin 25% față de media încasărilor pe ultimele 6 luni înaintea instituirii stării de urgență.

(2) Nu beneficiază de amânarea la plată formele de exercitare/organizare a funcției/profesiei care nu și-au respectat obligația de asigurare a continuității activității.

Art. 3 – (1) Îndeplinirea condițiilor prevăzute la art.2 se atestă prin declarația pe proprie răspundere a coordonatorului formei de exercitare a profesiei/funcției, pe care o transmite co-contractantului, lunar, la data scadenței obligației de plată a serviciilor de utilități și/sau chiriei.

(2) Coordonatorul formei de exercitare a profesiei/funcției transmite lunar declarația pe proprie răspundere și informația privind facilitatea legală de care a făcut uz și organului de conducere al organizației profesionale din care face parte, care poate sa facă verificări cu privire la veridicitatea datelor declarate.

Distribuie