Astăzi, 24 iunie, conform calendarului ortodox este prăznuită Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul . În această zi, credincioșii ortodocși trebuie să se abțină de la a face treburi gospodărești, având în vedere că este sărbătoare cu cruce roșie.

Sfântul Ioan Botezătorul este considerat cel din urmă profet al Vechiului Testament, dar și Sfântul care a făcut trecerea spre Noul Testament. Sfântul Ioan Botezătorul a rămas întipărit în memorie suflării creștinești, ca fiind cel ce l-a botezat pe Domnul nostru Iisus Hristos în râul Iordan.

Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut în cetatea Orini, cu doar șase luni înaintea Domnul nostru Iisus Hristos. Părinții săi au fost Zaharia și Elisabeta. Momentul nașterii Sfântului Ioan Botezătorul a fost vestit de către îngerul Gavril lui Zaharia. Având în vedere că nu a crezut în vorbele îngerului Gavril, Zaharia hotărâse să fie mut până la momentul în care fiul său se naște.

În Biblie, Sfântul Ioan Botezătorul este cunoscut drept „Înaintemergătorul Domnului”, menirea sa fiind de a pregăti calea și oamenii pentru momentul venirii Domnul nostru Iisus Hristos.

Sursa: Social media

Troparul la nașterea Sfântului Ioan Botezătorul

 Glasul al 4-lea

Proorocule și Înaintemergătorule al venirii lui Hristos, după vrednicie a te lăuda pe tine nu ne pricepem noi cei ce cu dragoste te cinstim. Că nerodirea celei ce te-a născut și amuțirea părintelui tău s-a dezlegat la mărita și cinstita nașterea ta, și întruparea Fiului lui Dumnezeu lumii se propovăduiește.

Condacul Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul

Fecioara astăzi pre Cel mai presus de ființă naște, iar pământul peștera Celui neapropiat aduce. Îngerii cu păstorii slavoslovesc, iar magii cu steaua călătoresc. Că pentru noi s-a născut prunc tânăr, Dumnezeu cel mai înainte de veci.

Ceea ce mai înainte era stearpă, astăzi pe Înaintemergătorul lui Hristos naște și el este plinirea a toată proorocia. Că pe Care proorocii mai înainte L-au propovăduit, pe Acesta în Iordan mâna punându-și, s-a arătat Cuvântului lui Dumnezeu, Prooroc Propovăduitor, împreună și Înaintemergător.

Tot în această zi sunt pomeniți și Sfinții Atanasie din Paros și Sfântul Niceta din Remesina