Este sărbătoare pentru toți creștinii ortodocși. Iată ce sfinți sunt pomeniți, joi, în calendarul ortodox!

În fiecare an, în data de 13 mai, Biserica Ortodoxă o prăznuiește pe Sfânta Muceniță Glicheria. În această zi este dezlegare la pește, conform calendarului creștin-ortodox.

1. Cine a fost Sfânta Muceniță Glicheria?

Sfânta Muceniță Glicheria  s-a născut la Roma într-o familie bogată. Tatăl ei era prefect și senator în cadrul Imperiului Roman.

Întreaga sa familie s-a mutat în Tracia, în orașul Traianopolis, unde, ambii părinți ai sfintei mucenițe au trecut la cele veșnice, conform basilica.ro.

De sărbătoarea păgână „Lampadoforia” închinată zeiței Dia, toți locuitorii cetății trebuiau să aducă o jertfă de mulțumire, dar sfânta muceniță a refuzat acest lucru, dezvăluind în fața guvernatorului Sabin că este creștină.

Sursa: Social Media

La momentul acela, mucenița a fost bătută cu pietre, întemnițată, iar apoi a doua zi a fost îndemnată din nou să aducă jertfă zeiței, dar a refuzat din nou, fapt pentru care a fost închisă fără hrană și apă câteva zile, însă prin minune dumnezeiască nu a pățit nimic.

După câteva zile, a fost dusă în Heracleea, fiind supusă iarăși unor chinuri groaznice, în cele din urmă a trecut la cele veșnice.

2. Troparul Sfintei Mucenițe Glicheria

Glasul 4

„Mielușeaua Ta, Iisuse, Glicheria, strigă cu glas mare: pe Tine, Mirele meu, te iubesc și pe Tine căutându-Te mă chinuiesc și împreună mă răstignesc, și împreună mă îngrop cu Botezul Tău; și pătimesc pentru Ține, că să împărătesc întru Ține; și mor pentru tine, că să viez pentru Ține; ci, ca o jertfă fără de prihană, primește-mă pe mine ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ție. Pentru rugăciunile ei, că un milostiv, mântuiește sufletele noastre.”

3. Condacul Sfintei Mucenițe Glicheria

 Glasul 3

„Fecioară astăzi… Pe Fecioara și de Dumnezeu Născătoarea Maria iubind, ți-ai păzit fecioria ta nestricată, și din dragostea cea către Domnul îndemnându-te, cu bărbătesc cuget ai pătimit până la moarte. Pentru aceasta Glicheria, cu îndoită cunună, te-a încununat pe tine Hristos Dumnezeu.”