Astăzi este prăznuit Sfântul Leontie de la Rădăuți.

Biserica Ortodoxă îl prăznuiește în fiecare an pe data de 1 iulie pe Sfântul Leontie de la Rădăuți, cunoscut pentru credința sa de neclintit, dar și pentru mila arătată celor aflați în nevoie. Tot în această zi, mai sunt prăznuiți Sfinții Cosma și Damian, despre care tradiția creștină spune că sunt doctorii fără de arginți. 

Cine a fost Sfântul Leontie de la Rădăuți

Sfântul Leontie de la Rădăuți s-a născut într-o familie creștină și pentru că familia mergea cu el la Biserică, decide să urmeze calea lui Dumnezeu. Întrucât își dorea să ducă o viață liniștită, a decis să meargă într-un loc retras de lângă Putna și să își dedice viața credinței. Ulterior, în timpul domniei lui Alexandru cel Bun este numit ierarh, iar după ce a îmbătrânit, a continuat să se roage la fel de mult într-un loc retras.

Calendar ortodox, vineri, 1 iulie. Mai mulți sfinți sunt prăznuiți astăzi
doxologia.ro

Rugăciunea către Sfântul Leontie de la Rădăuți

„Auzind glasul Evangheliei: „Intraţi pe poarta cea strâmtă şi mergeţi pe calea cea îngustă, care duce la viaţă”, din copilărie ai păşit pe această cale, luând cu dragoste jugul lui Hristos, şi cu totul ai urmat Lui, lepădându-te de sine, pentru care laude ca acestea aducem ţie, Sfinte Ierarhe Leontie:
Bucură-te, rugătorule fierbinte către Dumnezeu;
Bucură-te, că prin rugăciunile tale se risipesc uneltirile diavolilor;
Bucură-te, că, iubind rugăciunea, teolog te-ai făcut;
Bucură-te, că mintea şi inima pururea către Domnul le-ai avut;
Bucură-te, văzătorule de Dumnezeu;
Bucură-te, că prin rugăciune necontenită îngerilor te-ai asemănat;
Bucură-te, că nevoinţele tale sihăstreşti cu neîncetate rugăciuni le-ai luminat;
Bucură-te, că rugăciunile tale scară către cer ţi s-au făcut;
Bucură-te, că prin rugăciunile tale mângâiere ai dat celor ce veneau la tine;
Bucură-te, că pe cei din primejdii cu rugăciunile tale i-ai izbăvit;
Bucură-te, izbăvitorule de patimile cele trupeşti şi sufleteşti;
Bucură-te, întărirea credincioşilor;
Bucură-te, Sfinte preacuviincioase Părinte Ierarhe Leontie!”

Distribuie

21 de ani, studentă la Facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative. Pasiunea pentru scris, curajul și dorința de a fi mereu conectată la actualitate au determinat-o să aleagă acest drum. Scopul ei este să profeseze în domeniul pe care l-a ales din băncile școlii. Își dorește să se promoveze și să se adapteze la schimbările presei.