Astăzi este prăznuit Sfântul Arhanghel Gavriil.

Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Arhanghel Gavriil astăzi, 13 iulie pentru minunile săvârșite în timpul vieții sale.

Sfântul Arhanghel Gavriil este prăznuit pe 26 martie, pe 8 noiembrie alături de Arhanghelul Mihail și pe 13 iulie. Conform tradiției creștine, el este Arhanghelul bunelor vestiri fiind trimis de Dumnezeu la fecioara din Nazaret să anunțe întruparea Mântuitorului.

Arhanghel Gavriil a dus vestea zămislirii Maicii Domnului Sfinților Ioachim și Ana. Pe Sfântul Zaharia l-a spus că soția sa îl va naște pe Sfântul Ioan Botezătorul. Acesta a fost primul care a rostit numele lui Isus Hristos și a dat numele lui Ioan Botezătorul. Sfântul Arhanghel Gavriil a descoperit taina întrupării.

Sursa foto: Doxologia

Rugăciune pentru Sfântul Arhanghel Gavriil

„O, Sfinte Arhanghele Gavriil, desăvârşit lucrătorule, care cu numele şi cu fapta mărturiseşti puterea Celui-Preaînalt, către puţinătatea omenească apleacă-te cu îngăduinţă, şi veghează-ne în ceasul rugăciunii noastre, şi călăuzeşte-ne spre împlinirea a toată dreptatea, cu mulţimea harurilor anume încredinţate ţie, că noi în puternicul tău ajutor cutezăm a nădăjdui şi ascultătoarei tale slujiri următori năzuim a ne face. Tu pe oameni cercetându-i din neam în neam, cu bunele şi cu relele noastre ne ştii; de aceea te rugăm să fii răbdător cu nedesăvârşirile noastre, sprijinindu-ne ca de rele să ne lepădăm, iar întru cele bune să sporim, căci de îndreptarea omului scris este că şi îngerii se bucură. Deci pricină de bucurie înlesneşte-ne să fim Puterilor cereşti celor fără de trup, peste care Dumnezeu fruntaş te-a rânduit, Voievod între Voievozii cei de sus.

Fii bucuria noastră şi învredniceşte-ne să fim bucuria ta, ca întru Domnul bucuriei duhovniceşte să ne veselim. Rugăciunile noastre du-le la Dumnezeu cu iuţimea aripilor tale şi de vestirea ta mântuitoare nu ne lipsi pe noi, Binevestitorule, ca pe unii ce nădăjduim cu râvna duhului să biruim neputinţele cele trupeşti şi îngerilor asemănători să ne facem, ca dimpreună cu oştirile cereşti şi cu cetele drepţilor, spre împărăţia luminii celei neînserate cătând, din tot sufletul şi cu tot cugetul nostru să aducem mulţămită, laudă şi închinăciune Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, Treimea cea de-o-fiinţă şi nedespărţită, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!”

Distribuie

Pasionată de dezvoltare personală, călătorii și citit, ea este atrasă de noutățile și momentele cheie din industria din spațiul public. Andreea face și voluntariat, fiind o persoană implicată în comunitate și în soluționarea problemelor societății căutând să se dezvolte atât pe plan personal, cât si profesional.