Pe data de 11 mai, în Biserica Ortodoxă este prăznuit Sfântul Mucenic Mochie. Tot astăzi sunt pomeniți și Sfinții Metodie și Chiril. Creștinii au dezlegare la pește astăzi.
În fiecare an, pe data de 11 mai, în Biserica Ortodoxă este prăznuit Sfântul Mucenic Mochie. Tot în această zi sunt pomeniți și Sfinții Metodie si Chiril, luminatorii slavilor. Cu atât mai mult, astăzi este dezlegare la pește.

1. Cine a fost Sfântul Mucenic Mochie?

Sfântul Mucenic Mochie și-a trăit viața în timpul împăratului Diocleţian (284-305). Acesta era originar din Roma.

Sfântul Mucenic Mochie era preot al bisericii din cetatea Amfipoli, care este în părţile Macedoniei, de nevoia, învăţând şi propovăduind păgânilor Evanghelia lui Hristos, pe care îi aducea la adevărata credinţă. Dându-se poruncă tuturor locuitorilor din acele locuri să aducă jertfe zeului Dionisos, mulţi dintre creştini fugeau în ascunzători, de frica persecuţiilor.

Sursa: Social Media

În momentul în care a văzut atâta spaimă de moarte, Sfântul Mochie s-a hotărât să dea creştinilor o pildă de bărbăţie, înfruntând orice primejdie. Așa că, în ziua hotărâtă pentru aducerea jertfelor, Mochie a mers în capiştea idolilor şi, ridicând glas, a răsturnat altarul lui Dionisos, cu tot ce era pe el, ca să arate că idolii sunt fără putere, conform crestinortodox.ro.

Dar cu toate acestea, păgânii l-au prins şi l-au dus la dregătorul cetăţii, care aflând că Mochie este preot creştin a poruncit să fie chinuit. După ce i-au strujit tot corpul, l-au aruncat în mijlocul focului, dar el a rămas nevătămat. El a stat după aceea multă vreme în temniţă până când un alt dregător, Maxim, l-a scos de acolo şi l-a îndemnat să se lepede de Hristos. Sfântul Mochie a rămas însă tare în credinţă şi pentru aceasta i s-a tăiat capul. Pe locul unde şi-a primit sfârşitul, împăratul Constantin cel Mare a ridicat o preafrumoasă biserică.

2. Sfinții Metodie și Chiril

Cei doi frați, Sfinţii Metodie şi Chiril sunt pomeniți tot în data de 11 mai. Ei sunt cei care au conceput alfabetul slavon, numit şi chirilic (după numele Sfântului Chiril). Acest alfabet a fost utilizat în România până în anul 1860, când a avut loc adoptarea oficială a alfabetului latin în scris.

3. Rugăciune către Sfântul Mucenic Mochie

Troparul Sfântului Sfinţit Mucenic Mochie, glasul al 4-lea:

„Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţa răbdând până la sânge Sfinţite Mucenice Mochie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.”

Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Deschide-voi gura mea…

„Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Mochie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Păzeşte Stăpâne cetatea Ta, pe care o ai întărit cu turnuri, şi o ocroteşte de vrăjmaşii de alt neam, şi de războaie dintre neamul ce este în ea, de sabie şi nemişcată de cutremur; şi o fereşte de moarte şi de foc şi de foamete.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Mochie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îndreptează-mi, fericite, slăbiciunea cugetului meu, către lăţimea laudelor tale, şi trimite lumină inimii mele, ca să laud pomenirea ta cea purtătoare de lumină şi mărită, mucenice prealăudate.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Mochie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu fierul şuviţându-te şi de foc topindu-ţi-se grăsimea, te-ai făcut mai lămurit decât aurul, şi pecete patimilor lui Hristos, şi credinţei ajutor, de Dumnezeu fericite Mochie.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Mochie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca pe o stea mult luminoasă te cunoaşte pe tine Biserica, ca pe unul ce cu lumina patimilor tale luminezi temeiul ei, fericite Mochie preaînţelepte, podoaba mucenicilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu sângiurile tale ai înecat necredinţa, şi cu nevoinţele tale cele de luptă ai rănit pe vrăjmaşul, şi arzându-te de foc, ai ars toată deşertăciunea necredincioşilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pricină de bucurie te-ai arătat nouă preacurată, ca una ce ai primit toată plinirea Dumnezeirii; pentru aceea toţi dintr-un glas strigăm ţie împreună cu îngerul: Bucură-te ceea ce eşti de Dumnezeu dăruită.”