Astăzi, 18 aprilie 2022 începe Săptămână Mare. Biserica Ortodoxă Română îl propovăduiește pe Sfântul Ioan, ucenicul Sfântului Grigorie. În prima zi din ultima săptămână a postului se spune și o rugăciune aducătoare de noroc.

Astăzi, 18 aprilie 2022, Biserica Ortodoxă Română îl sărbătorește Sfântul Ioan care l-a iubit pe Iisus Hristos încă din copilăria sa. A fost ucenicul Sfântului Grigorie Decapolitul și l-a urmat pe acesta în viața monahicească. În timpul iconoclasmului, îi este alături de Grigorie și Sfântul Iosif în Bizanț, unde îi sprijină pe credincioși împotriva ereticilor. Ei ajuns să fie supuși la mari torturi din cauza activității lor creștine.

După moartea lui Grigorie, Ioan ajunge stareț la mănăstirea Decapole din Constantinopol. În 826 Sfântul Ioan pleacă din această lume și ajunge le Domnul, Cel pe care l-a iubit toată viața. Iosif îl îngroapă lângă mormântul călăuzei sale, Sfântul Grigorie.

În slujba de astăzi din cadrul bisericilor ortodoxe Sfântul Iosif se va pomeni, fiul patriarhului Iacob, care a fost vândut asemenea lui Iisus Hristos pe câțiva galbeni. Pe lângă Iosif, preoții vor pomeni și smochinul neroditor blestemat de Mântuitor la intrarea în Ierusalim.

Dexologia

Rugăciunea din prima zi a Săptămânii Mari

„Doamne Iisuse Hristoase, cu adâncă umilință recunosc și mărturisesc, că în toată ziua păcătuiesc contra iubirii Tale Dumnezeiești. Deci, astăzi, că este luni și începutul săptămânii, mă rog cu umilință îndurării Tale celei mari. Iartă-mi păcatele cele de voie și fără de voie, și-mi ajută să pun început bun și să port mai multă grijă de sufletul meu, pentru care ai răbdat atâtea dureri la Sfânta Ta Răstignire! O, Doamne, astăzi Îți dau sufletul și trupul meu și voința mea. Rugându-Te să fie voia Ta cu mine, după bună plăcerea Ta. Pedepsește-mă, Doamne, după îndurarea Ta, în această lume, iar nu în cealaltă viață. Iartă pe cei vii și pe cei răposați, pentru rugăciunile Sfintei Tale Biserici, și pe tot ne învrednicește de mărirea Ta în rai.

La aceasta pun mijlocitori pe Sfinții Tăi Îngeri, către care zic: O, cereștilor ajutători și păzitori ai oamenilor, vouă mă închin și vă mulțumesc, pentru ajutorul și conducerea ce ne-o dați în toate zilele nouă, nevrednicilor și păcătoșilor. Scutiți-mă de vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți, ca să nu mai păcătuiesc de acum înaintea Dumnezeului meu! Învredniciți-mă să vă văd la moartea mea, stând în jurul meu și să duceți sufletul meu în cer, ca să se închine măririi Feței lui Dumnezeu, iar vouă să vă mulțumesc acolo, pentru purtarea de grijă ce ați avut pentru mine și binele vostru să-l spun cu glas neîncetat în veci. Amin.”