Biserica Ortodoxă îl prăznuiește în fiecare an, pe data de 16 mai pe Sfântul Cuvios Teodor cel Sfințit, fiind cunoscut după ce și-a dedicat viața lui Dumnezeu. Deși s-a născut într-o familie păgână, mama și fratele său au decis să se călugărească, ceea ce îl va determina pe acesta să ia calea credinței. 

Cine a fost Sfântul Cuvios Teodor cel Sfințit

Sfântul Cuvios Teodor cel Sfințit s-a născut în Egipt, într-o familie unde credința nu era prezentă, dar după ce mama și fratele său se călugăresc, acesta decide să urmeze calea lui Dumnezeu. Sfântul Teodor este numit stareț peste toate mănăstirile conduse de Sfântul Pahomie. I s-a spus „cel Sfințit” pentru că înainte de a se naște, mama sa a visat o stea care se pogorâse peste pântecele ei, primind astfel darul Sfântului Duh.

Astăzi mai sunt pomeniți:

  • Sfântul Alexandru, arhiepiscopul Ierusalimului;
  • Sfinții Mucenici Avda și Avdiis, episcopii;
  • Sfinții Mucenici Isaachie, Simeon și Vahtisoiu;
  • Sfântul Mucenic Papilin;
  • Sfântului Mucenic Petru din Vlaherne;
  • Sfântul Nicolae, patriarhul Constantinopolului;
  • Sfânta Eufimia; Sfântul Mucenic Nicolae din Mezov.
Calendar ortodox, luni, 16 mai. Sărbătoare importantă astăzi, cu cruce neagră
doxologia.ro

Rugăciunea către Sfântul Cuvios Teodor cel Sfințit

Locuitor pustiului şi înger în trup şi de minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, părintele nostru Teodor; cu postul, cu privegherea, cu rugăciunea, cereşți daruri luând, vindeci pe cei bolnavi şi sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă. Slavă Celui ce ţi-a dat ţie putere; slavă Celui ce te-a încununat pe tine; Slavă Celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.
Cel ce eşti cu numele darurilor celor dumnezeieşti, primind har dumnezeiesc din luminatele vistierii cele ce nu se cheltuiesc, dă-mi mie dar celui ce vreau să cânt acum prăznuirea ta cu cântări de laudă, pururea pomenite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cugetând cu osârdie legea cea preacurată, cu totul te-ai făcut curat şi lămurit părinte; şi ocârmuindu-te însuţi cu cuvântul cel preacurat, te-ai arătat vas prealuminat şi sfinţit al curăţiei, pururea fericite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Omorându-te lumii şi petrecând pe pământ viaţă întocmai ca un înger, cugetătorule de Dumnezeu părinte, cu dreaptă credinţă ai urmat Celui ce a răsărit din pântece fecioresc, ridicându-ţi Crucea pe umeri, pururea pomenite.

Cântarea a 3-a. Irmos: Înflorit-a pustiul…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un dar iubit ai adus Stăpânului sufletul tău mântuit, şi prin sihăstrie eliberat de patimi, cuvioase Teodore.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fiind dat lui Dumnezeu, ai trecut mai presus de simţirea celor poftitoare, preaînţelepte, şi curat te-ai unit cu mintea cea preaînaltă, pururea fericite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Depărtatu-te-ai fugind în pustiu mărite, aşteptând pe Dumnezeu Cuvântul, Care a strălucit din Fecioară, întru Care te-ai şi mântuit, vrednicule de minune.

Irmosul:

Înflorit-a pustiul ca şi crinul Doamne, biserica păgânilor cea stearpă prin venirea Ta, întru care s-a întărit inima mea.