Astăzi este prăznuit Sfântul Ghelasie de la Rămeț

Biserica Ortodoxă îl prăznuiește în fiecare an, pe data de 30 iunie, pe Sfântul Ghelasie de la Râmeț, cunoscut pentru faptul că a vindecat mai mulți oameni bolnavi, care își pierduseră speranța. Tot astăzi, BOR sărbătorește Soborul Sfinților 12 Apostoli. 

Cine a fost Sfântul Ghelasie de la Râmeț

Sfântul Ghelasie de la Râmeț a rămas în tradiția creștină, după ce și-a arătat milostenia față de oamenii în nevoie. Sfântul prăznuit astăzi a vindecat mai mulți bolnavi și chiar se spune despre icoana sa că este făcătoare de minuni.

Tradiția creștină vorbește și despre faptul că mai mulți oameni care nu își găseau linișteau sufletească. Cei în nevoie au reușit să depășească astfel de momente, după ce s-au închinat la mormântul Sfântului Ghelasie de la Râmeț.

Calendar ortodox, joi, 30 iunie. Ce mare sărbătoare este astăzi la români
doxologia.ro

Rugăciunea către Sfântul Ghelasie de la Râmeţ

„Către tine, Sfinte părinte Ghelasie, înălţându-ne gândurile, cu umilinţă şi cu căldură ne rugăm. Caută din înălţimea plină de slavă a cerului şi te milostiveşte de suferinţele, durerile, patimile, necazurile, amărăciunile şi strâmtorările noastre.

Şi roagă pe Stăpânul şi Dumnezeul nostru cel ceresc, să ne ierte păcatele pe care, cu ştiinţă şi cu neştiinţă. Le săvârşim neîncetat, că şi pentru puţina noastră dragoste faţă de El şi de aproapele nostru, rugându-L să fie pururea milostiv şi iertător şi să îndepărteze de la noi toată suferinţa şi durerea.

Fii povăţuitorul şi călăuzitorul nostru pe cărările cele necunoscute ale vieţii. Urmând pilda credinţei şi a dragostei tale faţă de Hristos, să ne învrednicim de darurile Sale. Trecând din această viaţă să ne bucurăm împreună cu tine şi cu toţi cei bineplăcuţi din veac ai Domnului, de Împărăţia cea nesfârşită a cerurilor.

Acolo, înconjuraţi de cetele îngereşti, să aducem mărire, şi cinste lui Dumnezeu cel în Treime închinat: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!”

Distribuie

21 de ani, studentă la Facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative. Pasiunea pentru scris, curajul și dorința de a fi mereu conectată la actualitate au determinat-o să aleagă acest drum. Scopul ei este să profeseze în domeniul pe care l-a ales din băncile școlii. Își dorește să se promoveze și să se adapteze la schimbările presei.