Joi, 28 iulie sunt sărbătoriți Sfinții Apostoli Prohor, Nicanor, Timon și Parmena.

Astăzi, 28 iulie sunt prăznuiți Sfinții Apostoli și Diaconi Prohor, Nicanor, Timon și Parmena. Ei se numără printre cei șapte diaconi ai Bisericii.

Hirotonirea lor la diaconi este scrisă în cartea „Faptele Apostolilor.” Ceilalți trei au fost Ștefan, Filip și Nicolae. Sfântul Ștefan are ziua de 27 decembrie dedicată, Filip este prăznuit în toamnă, pe 11 octombrie, iar Niculae nu se numără printre ei deoarece nu a căzut în erezie.

Apostolul Prohor a fot episcop în Nicomidia și însoțitorul Sfântului Ioan pe insula Patmos, pentru o scurtă perioadă de timp. Nicanor a devenit ucenic în ziua în care Sfântul Ștefan a fot ucis cu pietre de păgâni.

Despre Timon se știe că a fost un episcop cunoscut în Bastoria, o cetate din Arabia și a murit răstignit fiindcă era un crești desăvârșit. Parmena a făcut cunoscută Evanghelia în Macedonia și a murit în timpul domniei Împăratului Traian.

Doxologia

Rugăciunea de joi care aduce liniște sufletească

„Doamne Iisuse Hristoase, Fiule şi Cuvântul lui Dumnezeu Tatăl, Care în ziua de astăzi ai luat Cina cea de pe urmă cu ucenicii Tăi şi cu mare umilinţă ai spălat picioarele lor şi ale ucenicului care Te-a vândut. Apoi, luând pâine şi vin în mâinile Tale Cele Sfinte şi binecuvântându-le cu puterea Ta cea Dumnezeiască, le-ai făcut însuşi Trupul şi Sângele Tău, cu care i-ai împărtăşit zicând: „Luaţi, mâncaţi şi beţi, că acestea sunt Trupul şi Sângele Meu, ca

să se ierte păcatele voastre”. Cela ce tot în ziua aceasta Te-ai înălţat la cer şi ai şezut de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatălui Tău, să împărăţesti împreună cu El în veci, ca Unul-Născut Fiul Său preaiubit. Rogu-Te deci, pentru rugăciunile ucenicilor Tăi, iartă păcatele noastre ale tuturor, ale celor vii şi ale celor răposaţi.

Dă-mi, Doamne, lacrimi fierbinţi ca să-mi plâng păcatele. Darul Tau cel curăţitor, care a spălat picioarele ucenicilor Tăi, să spele şi să curăţească inima şi sufletul meu, ca aşa, cu vrednicie, cu curăţie şi cu umilinţă să mă împărtăşesc cu Sfintele Tale Taine, acum şi în timpul morţii mele, iar în ora despărţirii mele, cu bucurie să se suie sufletul meu la Tine, fără de nicio frică, întrebare sau împiedicare să trec vămile văzduhului, intrând în mărirea Ta cea cerească. Ajută-mi, Doamne, să Te măresc în veci, să mă închin Numelui Tău Celui Sfânt. Amin.”

Distribuie

Pasionată de dezvoltare personală, călătorii și citit, ea este atrasă de noutățile și momentele cheie din industria din spațiul public. Andreea face și voluntariat, fiind o persoană implicată în comunitate și în soluționarea problemelor societății căutând să se dezvolte atât pe plan personal, cât si profesional.