Sărbătoare importantă pentru Biserica Română. Iată ce ar trebui să știe toți creștinii. Ce se întâmplă astăzi, 27 ianuarie 2022

Anul, în fiecare zi de 27 ianuarie, este prăznuită Aducerea moaștelor Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur. Cine a fost acesta și ce fapte a făcut.

Astăzi este sărbătorită Aducerea moaștelor Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur

Sfântul Ioan Gură de Aur s-a născut în anii 344, în Antiohia. Familia în care a crescut a fost una credincioasă și cu frică de Dumnezeu. Tatăl acestuia a făcut parte din armata imperilă, fiind ofițer de rang înalt. Se numea Secundus și era unul dintre generalii Orientului. Mama sa se numea Antuza și făcea parte din una dintre familiile nobile din Antiohia.

Împăratul Teodosie al II-lea a fost cel care a adus moaștele sfântului din localitatea Comana la Constantinopol. A înfăptuit acest lucru sub îndrumarea sfatului patriarhului Proclu. Când moaștele sfântului au ajuns, toți locuitorii , împreună cu patriarhul și împăratul, au ieșit și le-au întâmpinat cu lumânări aprinse.

arhivă

Rugăciune către Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur

O, luminătorule a toată lumea, prea­bunule Părinte Ioane Gură de Aur, stâlp și întărire a Bisericii, povățuitorule al pocăinței, ajutător al bolnavilor și apărător al celor ne­căjiți, sărguiește degrab a ne ajuta; izbă­vește turma lui Hristos de lupii ce o ră­pesc și pe toți creștinii îi păzește de gâlcevile lumești, de cutremur, de venirea altor nea­muri, de robie, de sabie și de războiul cel dintre noi, de foamete, de potop, de secetă, de boli și de moarte năprasnică. Miluiește-ne și pe noi, cei care cu mintea, cu lucrul și cuvântul suntem întru întunericul păcatelor, pentru ca prin rugăciunile tale, să ne izbăvim de mânia lui Dumnezeu și de chinul cel veșnic. Dă­ruiește-ne iubirea și râvna ta pe care le-ai arătat Bisericii lui Hristos. Luminează mintea noastră cu lumina dumnezeieștilor învățături și ajută-ne să ajungem întotdeauna la înăl­țimea gândului smerit, spre slava lui Dum­nezeu și a noastră mântuire. Amin.