Calendar creștin ortodox astăzi, 23 ianuarie 2022. Este sărbătoare importantă pentru creștinii ortodocși

Sfântul Mucenic Clement este sărbătorit astăzi de toți creștinii români. Acesta a fost Episcopul Ancirei, dar a săvârșit mai multe fapte bune.

Sfântul Mucenic Clement este sărbătorit astăzi, 23 ianuarie 2022

Sfântul Mucenic Clement a fost din Ancira Galiției și crescut de părinți credincioși. A trăit în perioada împăraților Dioclețian și Maximian. S-a călugărit de la vârsta de 12 ani, iar 8 ani mai târziu a ajuns arhiereu. S

Sfântul a trăit în mucenicie întreaga sa viață. Cu frică și credință în Dumnezeu, acesta s-a împotrivit oamenilor care făceau rău. Vreme de 28 de ani s-a luptat cu tiranii. Pe toată durata războiului, acesta nu și-a luat răgaz de odihnă. De fiecare dată venea și cu forțe noi de luptă, pentru a nu permite ca aceștia să producă și mai mult rău.

arhivă

Rugăciune către Sfântul Mucenic Clement

O, Sfinte Sfinţite Mare Mucenice, Clement, mult pătimitorule de chinuri amare, înfocatule mărturisitor al Preaslăvitului nume al Mântuitorului nostru Iisus Christos, cel ce cu neînfricoşată inimă şi cu minte mult iubitoare de Christos cu mare dorire ai alergat pe drumul desăvârşirii, prin suferirea groaznicelor şi nemaiauzitelor chinuri, primit-ai numele de Clement, care mlădiţă de vie se tâlcuieşte. Căci precum via se taie şi se curăţă la vreme şi mai multe roade aduce, aşa şi mult chinuitul tău trup, de mulţi tirani tăindu-se şi strujindu-se plini de duhovniceşti struguri se arată.

Prin îndelunga răbdare a nesuferitelor chinuri pe mulţi din întunericul necredinţei la adevăratul Dumnezeu i-ai adus şi fii ai luminii făcându-i, în buciumul viei lui Christos i-ai arătat şi cu roadele vredniciei în credinţă pe Stăpânul viei L-ai bucurat. Acestea şi noi, păcătoşii înţelegându-le, cu multă umilinţă şi dragoste cădem către tine, Mare Mucenice şi mult pătimitorule rugându-te să ne fii ajutător către Înduratul Dumnezeu şi Mântuitorul nostru Iisus Christos. Ca şi via sufletelor noastre cea sălbatică şi neroditoare să o cureţe şi să o desăvârşească cu al Său har, spre a aduce însutit roadele dreptăţii şi ale sfinţeniei întru slava Domnului Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Christos, Căruia împreună cu Tatăl şi cu Sfântul Duh I se cuvine slava, cinstea şi închinăciunea în vecii vecilor. Amin!