Astăzi este sărbătoare importantă în calendarul ortodox. Ziua de 13 inuarie este notată cu cruce neagră. Biserica îi sărbătorește pe Sfinții Mucenici Ermil și Stratonic

Sfinții Mucenici Ermil și Stratonic sunt sărbătoriți astăzi, 13 ianuarie 2022. Este cruce neagră în calendarul ortodox.

Sfinții Mucenici Ermil și Stratornic sunt prăznuiți de credincioși

Au trait în perioada când persecuțiile împotriva creștinilor erau destul de frecvente. Aceste au au fost începute de împăratul roman Licinius, în perioada 308-321. Primul sfânt a fost un om cu credință și frică de Dumnezeu, iar în acea vreme slujea ca diacon. A ajuns la judecată și a fost închis din cauza faptului că l-au denunțat pentru faptul că îi slujea și se închina Mântuitorului. A fost bătut, iar mai apoi aruncat în temniță. Acolo l-a întâlnit pe Sfântul Stratonic, un prieten vechi de-al său. Era strajerul închisorii și un prieten creștin de-al Sfântului Ermil.

Pentru că l-a ajutat pe prietenul său Ermil, acesta a fost pârât. Au aflat că Sfântul Stratonic era creștin și prieten cu Ermil. A fost nevoit să recunoască, pentru că era un om care nu mințea. Cei doi au fost omorâți prin înec și aruncați în Dunăre.

arhivă

Canon de rugăciune pentru Sfinții Mucenici Ermil și Stratonic

Troparul Sfinţilor Mucenici Ermil şi Stratonic, glasul al 4-lea:

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Cântarea 1, glasul al 8-lea. Irmos: Să cântăm Domnului…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cinstiţi întocmai ca nişte stele Dumnezeiesc strălucitoare v-aţi arătat pe cerul Bisericii, înţelepţflor, luminându-ne pe noi cu Străluciri Dumne­zeieşti, mucenicilor.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Aprinzându-vă cu Focul Duhului, v-aţi arătat ca nişte cărbuni înţelegători, pururea lăudaţilor şi aţi stins văpaia idolilor, cu apele sângiurilor voastre.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Spălându-vă cu apele lui Hristos, Cel Ce a înecat în Iordan nelegiuirea noastră, aţi uscat râurile necredinţei, mucenicilor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Opreşte curgerile păcatelor mele, Ceea ce ai veştejit stricăciunea morţii, cu naşterea ta. Şi-mi dă umilinţă, Născătoare de Dumnezeu, Preacurată.

Cântarea a 3-a. Irmos: Frica Ta, Doamne…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Urând nestatornicia celor trecătoare, aţi dorit desfătarea cea netrecătoare a celor, viitoare, vitejilor ostaşi ai Împăratului tuturor.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Vitejeşte aţi stat, cugetătorilor de Dumnezeu, împotriva celui ce în chip nelegiuit poruncea să vă plecaţi la necredinţă şi aţi primit cununi de biruinţă din ceruri.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Surpat-aţi la pământ chipurile înşelăciunii, nerătăcitorilor mucenici al lui Hristos; şi v-aţi ridicat pe voi locaşuri cinstite şi stâlpi ai cunoaşterii de Dumnezeu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Sabia, care mai înainte se întorcea asupra mea, îmi dă mie acum intrare în Rai, ruşinându-se de suliţa care a împuns pe Cel Născut din tine, Maică Fecioară.